København går forrest i kampen mod social dumping

Københavns borgerrepræsentation vedtog torsdag d. 6. juni en omfattende plan, for at styrke kampen mod social dumping. Her er skrappe krav til virksomheder, der vil have kontrakt med kommunen. Enhedslisten opfordrer Regeringen til at kræve en aftale med KL, der følger Københavns eksempel. Her er min pressemeddelelse:

– Københavns Kommunes initiativ vil give et stort løft til kampen mod social dumping. Det er glædeligt at se, at flere og flere kommuner vil løfte ansvaret for at dæmme op for løndumping og misbrug af udenlandsk arbejdskraft. Indtil nu er det dog kun ca. halvdelen af kommunerne der stiller krav om såkaldte arbejdsklausuler, og endnu færre kommuner kontrollerer om aftalerne bliver overholdt.

– Regeringen har lovet i finanslovsaftalen med Enhedslisten at der skal indgås en forpligtende aftale med Kommunernes Landsforening om at anvende arbejdsklausuler. Det skal indfries nu. Regeringen skal kræve af KL, at de indgår en aftale, som forpligter alle kommuner til at indføre samme regler som i København.

– Desværre har regeringen for nylig indgået en aftale med Regionerne om dette spørgsmål, der kun består i vage hensigtserklæringer. Det er ikke godt nok. Jeg håber sandelig ikke, at regeringen stiller sig tilfreds med samme tomme snak i de igangværende forhandlinger med KL. Regeringen har fat i den lange ende i disse forhandlinger, nu må den bruge sin magt!