Fattigdomsgrænse med den ene hånd – flere fattige med den anden

Regeringens ekspertudvalg er kommet med et forslag til fattigdomsgrænse, som socialminister Karen Hækkerup har gjort til sin eget. Det er grotesk, at  regeringen med den ene hånd  fastlægger en grænse, og med den anden hånd sender tusindvis af unge ned under grænsen gennem sin reform af kontanthjælpen.

– Det er godt, at vi får en fattigdomsgrænse. Det har Enhedslisten kæmpet for i mange år. Men der er brug for en konkret diskussion af, hvor den skal ligge. Ekspertgruppens rapport er et godt udgangspunkt. Enhedslisten mener dog, at grænsen er sat for lavt, den er for eks. lavere end det rådighedsbeløb som myndighederne mener man skal have til rådighed når der inddrives gæld til det offentlige.

– Det er et stort problem, at Socialministeren afviser, at fattigdomsgrænsen skal have konsekvenser for de sociale ydelser. Men det er desværre logisk nok, når man ser på, at regeringen med den ene hånd fastsætter en fattigdomsgrænse, med den anden hånd sender endnu flere tusind unge ned under grænsen med sin reform af kontanthjælpen.

– Det er helt uforståeligt, at Socialministeren lukker debatten ved at sige, at nu har “vi” fastlagt fattigdomsgrænsen. Det var åbenbart en naiv forhåbning, at ministeren ville inddrage folketingets partier og Folketingets socialudvalg i denne debat. Men Enhedslisten vil holde regeringen op på målsætningen om at mindske ulighed og fattigdom, og komme med sit eget forslag, der bl. a. vil indebære fastlæggelsen af et mindste rådighedsbeløb.