Bemandinger på plejehjem skal undersøges

Enhedslisten rejser nu krav til de igangværende finanslovsforhandlinger om, at regeringen iværksætter undersøgelse af bemandingerne på plejehjem og plejeboliger. Anledningen er en ældre dement kvindes tragiske kvælningsdød på et plejehjem i Ålborg.

Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen siger:

– Den ældre kvindes tragiske død på plejehjemmet i Ålborg føjer sig til rækken af eksempler, der tyder på, at der ikke er tilstrækkelig bemanding på landets plejehjem – overfyldte bleer, overbehandling med morfinplastre, og nu dette, som simpelt hen ikke må ske.

– Som bl. a. Alzheimerforeningen og FOA gentagne gange har påpeget, så er der simpelt hen ikke tilstrækkeligt med personale, til at sikre en forsvarlig pasning af de svækkede og demente ældre.

– Nu må regeringen tage problemet alvorligt. I finanslovsforhandlingerne har Enhedslisten stillet krav om, at der skal være tilstrækkelig faguddannet personale til stede alle døgnets 24 timer. Hvis regeringen ikke vil det, må den som minimum sikre, at der kommer en grundig undersøgelse af bemandingen på landets plejehjem, og bemandingen i forhold til pasning af svækkede ældre i det hele taget.

Læs Enhedlistens udspil om bemanding på plejehjem her