Corydon skal følge anbefalinger fra FN

EL: Corydon skal følge anbefalinger fra FN

Enhedslisten trækker nu Finansminister Bjarne Corydon i samråd. Formålet er at få ministeren til at svare på, om han vil følge anbefalingerne fra ILO på baggrund af indgrebet i lærerkonflikten 2013. ILO er FN´s arbejdsmarkedskomite. ILO har i skarpe vendinger kritiseret den danske regering for indgrebet, og beder regeringen om at gøre det bedre ved overenskomstforhandlingerne i 2015. Samrådet indkaldes af Undervisningsordfører Rosa Lund og Kommunalordfører Finn Sørensen, begge MF for Enhedslisten. Læs Rosa Lunds og Finn Sørensens pressemeddelelse her.

Rosa Lund siger:

– ILO´s kritik er en ordentlig begmand til Bjarne Corydon og de andre partier i Folketinget, der greb ind i lærerkonflikten. De skylder alle sammen lærerne en stor undskyldning.

– Det er rigtig godt, at ILO nu sætter den danske regering under overvågning. Men det er sørgeligt, at vi har en regering der rundt om i verden praler med den danske overenskomstmodel, men som ikke selv kan finde ud af at overholde den.

Finn Sørensen siger:

– Vi vil have ministeren i samråd om ILO´s rapport. Vi vil gerne se ham i øjnene, mens han svarer på, hvad han mener om ILO´s kritik, og om han vil følge anbefalingerne fra ILO om at ikke at begå samme fejl næste gang.

– Formålet med samrådet er selvfølgelig også at skærpe opmærksomheden om regeringens adfærd ved næste års overenskomstforhandlinger med de offentligt ansatte. Indgrebet i lærerkonflikten var et historisk groft indgreb i lønmodtagernes rettigheder. Det må ikke gentage sig.

Kontakt:

Rosa Lund

Tlf. 61 62 51 88

Finn Sørensen

Tlf. 61 62 51 87

Samrådsspørgsmål:

Ministeren bedes tilkendegive sin holdning til kritikken i ILO´s rapport om indgrebet i lærerkonflikten i 2013 og om han vil følge anbefalingerne i rapporten med henblik på kommende overenskomstforhandlinger.

Læs DLF´s artikel her

Læs Politikens artikel her