Nej til kontingent til EU

Fredag d. 21. november skulle vi stemme om Danmarks kontingent til EU. Enhedslisten stemte imod. Se begrundelserne i min ordførertale.

Det vi skal stemme om er kontingent til EU.

Enhedslisten er grundlæggende modstander af EU.

Hvis man kigger på Eu´s grundlag – Lissabon traktaten – så findes ikke nogen anden forfatning i verden, hvor man i den grad har indskrevet kapitalens rettigheder, og sikret sig at disse rettigheder er overordnet alt, hvad der kunne komme befolkningen og kloden til gode i form af at øge beskæftigelse, bedre realløn, bedre velfærd, sikring af faglige og sociale rettigheder, en klima- og miljøvenlig poiltik og en solidarisk handelspolitik i forhold til de fattige lande.

Selv den amerikanske forfatning – der jo er den juridiske ramme for det mest kapitalistiske land i verden – er i sin ånd mere demokratisk, Lissabon-traktaten.

I den amerikanske forfatning har man i det mindste fastholdt folkets ret til at gøre oprør, men det vil aldrig nogen sinde kunne indskrives i Lissabon-traktaten, da det jo utvivlsomt ville kunne anklages for at udgøre en teknisk handelshindring.

Det afspejler sig også i den førte politik, der på ingen måde har bidraget til at hjælpe de europæiske befolkninger ud af krisen, tværtimod. Den stramme nesdkæringspolitik har medført millioner af flere arbejdsløse, nedskæringer i velfærden, og indgreb i fagforeningernes rettigheder, ikke mindst i de sydeuropæiske lande, der havde det svært nok i forvejen.

Trods megen snak om at bekæmpe arbejdsløshed og fattigdom, så er der iflg. EU´s egne opgørelser langt over 20 mio arbejdsløse og mere end 100 mio EU-borgere der trues af fattigdom.

Hertil kommer, at EU´s udvikling fra start og indtil nu, har handlet om en systematisk underminering af det demokrati, som de europæiske befolkninger tilkæmpede sig op igennem 1900-tallet.

Skridt for skridt har man lagt det ene politikområde ind under EU-kompetence efter det andet, med det resultat, at der ikke er nogle væsentlige politikområder tilbage, som EU ikke kan blande sig i, i den såkaldt frie markedsøkonomis hellige navn.

Resultatet er, at vi kan vælge en ny regering herhjemme i utilfredshed med den førte politik, det har bare ingen konsekvenser, for lovgivningen i EU forberedes og fremlægges af bureaukrater, og vedtages gennem flertalsafgørelser af et ministerråd, som vi ikke har nogen indflydelse på sammensætningen af.

I traktaten har man samtidig sikret sig, at det er stort set umuligt at rulle disse overgreb tilbage, fordi det vil kræve enstemmighed.

For at sikre markedstænkningens dominans på alle områder, har man oprettet en politisk domstol – EU-domstolen – der – igen helt uden for folkelig kontrol – laver ny lovgivning på de områder, der ikke eksplicit er nævnt i traktaten. Resultatet af det, har for eks. været et angreb på de faglige og sociale rettigheder gennem en stribe domme, som har udhulet strejkeretten.

Det siger sig selv, at der skal ganske meget til, førend Enhedslisten overhovedet kunne drømme om at stemme for kontingent til den forening.

Det ville kræve et langt mindre budget, at vi afskaffede landbrugsstøtteordningerne, at vi kulegravede de andre støtteordninger, og at der skete voldsomme besparelser på det kæmpe bureaukrati, der hersker i EU.

Det foreliggende budget er jo ikke i nærheden af at leve op til de krav.

Vi anerkender, at regeringen, som de lovede, har skaffet Danmark en rabat på 1 mia. kr. Men vi er ikke imponerede. For det første betyder det jo bare, at vi så er tilbage på det niveau vi var før VK regeringen begyndte at klatte med pengene til EU. For det andet er facit jo stadig, at Danmark betaler ca. 6 mia mere til EU, end vi modtager i støtte. Det betyder, at Danmark stadig bidrager til at opretholde nogle meget lukrative rabatordninger for nogle af de rige lande i EU, ikke mindst Storbrittanien. Det er en mærkelig form for solidaritet.

Alt i alt er der tale om at EU-medlemskabet er en ren underskudsforretning, hvor vi oven i købet bliver svinebundet til en liberalistisk økonomisk politik, der dagligt sætter sig spor i dårligere velfærd her i landet.

Enhedslisten kan ikke støtte forslaget.