Asocialt integrationsudspil fra Venstre

I Berlingske Tidende 2. marts 2015 er omtalt et integrationsudspil fra Venstre. Kommuner der kan få mange flygtninge og indvandrere i arbejde skal belønnes, kommuner der ikke kan, bliver straffet. Det skal finansieres ved at skære i puljer der idag går til socialt udsatte, mennesker med misbrug og til særlig hjemmehjælp til svage ældre. Her er min pressemeddelelse hvor jeg kalder det dybt asocialt og forfejlet.

Enhedslistens kommunalordfører Finn Sørensen siger:

– Så kender vi Venstre igen. De ældre og de socialt udsatte kommer til at betale for belønningen til de kommuner, der kan få mange flygtninge og indvandrere i arbejde. Det er dybt asocialt, og vil kun forringe den sociale indsats og en ældrepleje, der i forvejen er skåret hårdt ned på, ikke mindst med Venstres medvirken.

– Hele den pisk/gulerodstankegang er forfejlet. Det er helt urimeligt at belønne og straffe kommunerne for forhold de ikke har indflydelse på. Hvis der er høj arbejdsløshed i forvejen, er der jo ikke de store muligheder for at skaffe arbejde, hverken til flygtninge, indvandrere eller andre uden for arbejdsmarkedet. Kommunerne har heller ikke indflydelse på hvilken ressourcer de enkelte flygtninge og indvandrere kommer med.

– Regeringens integrationsudspil bygger også på pisk/gulerods tankegangen, selvom det ikke er så grotesk som i Venstres udspil. Jeg opfordrer indtrængende regeringen til ikke at lade sig friste i en forhandling med Venstre. De bør forhandle med Enhedslisten om, hvordan vi kan skabe nogle reelle jobmuligheder til de mange tusind mennesker, herunder flygtninge og indvandrere, som arbejdsmarkedet ikke vil tage imod i dag, fordi de ikke kan arbejde 100 % fra dag ét..