DA-angreb på lønmodtagernes tryghed

DanskArbejdsgiverforening er 7. april kommet med et groft udspil, der fuldstændig udhuler trygheden for lønmodtagerne, når vi bliver arbejdsløse eller syge. Blandt forslagene er at skære i kontanthjælpen og nedsætte førtidspension, sygedagpenge og ledighedsydelse til kontanthjælpsniveau. Enhedslisten kræver at en samlet regering tager afstand fra det. Det er åbenbart nødvendigt, da Morten Østergaard anerkender præmisserne i DA´s forslag. Her er min pressemeddelelse: 

– DA´s udspil er ikke kun et groft angreb på arbejdsløse, kronisk syge og mennesker med handicap. Vi kan alle blive ramt af arbejdsløshed og sygdom, og så har vi krav på en fair behandling og økonomisk tryghed.

– Dansk arbejdsgiverforening vil tage penge fra mennesker, som overhovedet ingen chance har for at komme i arbejde. Mennesker med svære hjerneskader eller med handicap der gør dem helt ude af stand til at arbejde. Det er helt afsindigt.

– Det er ikke nok at Socialdemokraterne lægger luft til DA´s udspil. Trygheden for lønmodtagerne er et af de helt centrale spørgsmål i valgkampen. Derfor må en samlet regering tage skarp afstand fra DA´s udspil, og vi må samtidig kræve klar besked fra Venstre om de støtter Arbejdsgivernes forslag.

– Der er ingen dokumentation for, at det kommer flere i arbejde fordi vi tager pengene fra de arbejdsløse og de syge. DA´s egentlige formål er at presse lønningerne nedad. Det har man indset i Sverige, hvor den nye regering er gået i gang med at rydde op efter de katastrofale reformer, som har medført en social katastrofe for mange mennesker.