Folketinget enig om national undersøgelse af plejehjem

Efter længere tids forsøg fra Enhedslisten lykkedes det lige før påske, at overbevise socialministeren og folketingets socialudvalg om, at der skal iværksættes en national undersøgelse af situationen på landets plejecentre. Det forbedrer ikke i sig selv situationen for plejehjemsbeboerne, men det kan blive et skridt på vejen, at vi får fakta på bordet. 

Baggrunden er de alt for mange sørgelige eksempler med ældre der ligger for længe i fyldte bleer, overforbrug af morfinpræparater, demente der farer vild, ja sågar meget beklagelige dødsfald, som uden tvivl kunne være undgået, hvis der havde været et bedre opsyn.

Derfor har Enhedslisten gennem de sidste par år flere gange forsøgt at overbevise socialministeren om, at der skulle iværksættes en national undersøgelse af situationen på plejehjemmene, bl. a. for at se på om bemandingen er i orden, ikke mindst i aften- og nattetimerne. 

Vores forsøg var desværre forgæves, socialministeren mente ikke, det var nødvendigt, når vi nu lige havde haft en hjemmehjælpskommission. Derfor stillede vi i begyndelsen af 2015 et beslutningsforslag om at der skulle iværksættes sådan en undersøgelse.

Til vores store glæde havde ministeren ændret holdning, da vi nåede til 1. behandlingen af vores forslag d. 24. februar 2015. Han bebudede, at nu ville han selv iværksætte sådan en undersøgelse. De andre partier var også positive.

Efterfølgende har vi haft en rigtig god proces i Folketingets socialudvalg, og et godt samarbejde med ministeren. Det er mundet ud i en beretning i socialudvalget, der beskriver hvordan undersøgelsen skal gennemføres, og at den skal være færdig til efteråret 2015. Det giver mulighed for, at man kan tage højde for at løse problemerne i finansloven for 2016.

Se Enhedslistens forslag om national undersøgelse her

Læs folketingets debat om Enhedslistens forslag her

Se socialudvalgets beretning om national undersøgelse her