Kommuner bruger dømt psykiater

Enhedslisten støtter 3F´s krav om at kommunerne gennemgår alle sager, hvor de har brugt den dømte psykiater til speciallægeerklæringer. Partiet vil have ministeren ind i sagen. Her er min pressemeddelelse af 22.07.15.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger:

– Det er et skræmmende stort antal kommuner, der har brugt den dømte psykiater til at skrive speciallægeerklæringer, til brug for sager om borgernes forsørgelsesgrundlag. Kommunerne bør af sig selv gennemgå sagerne, og forholde sig til, om stillingtagen til sager om sygedagpenge, førtidspension, kontanthjælp osv. er sket på et forsvarligt grundlag.

– Man kan frygte, at mange borgere har mistet deres forsørgelse på et helt lemfældigt grundlag, som vi allerede har et eksempel på. I forvejen er kommunernes brug af speciallæger til at afgøre sagerne unde alle kritik. Vi ser ofte, at kommunerne indhenter udtalelser, der omstøder andre speciallægers vurderinger af borgernes arbejdsevne. Det er en ekstra grund til at være særlig opmærksom.

– Noget tyder på, at kommunerne ikke på eget initiativ vil gennemgå sagerne, men afventer en udmelding fra en “højere myndighed”. Det er for slapt, men hvis de ikke selv kan finde ud af det, må de jo have et kærligt skub bag i. Jeg har derfor rejst sagen over for ministeren. Jeg vil have, at han opfordrer kommunerne til at gennemgå sagerne. Vi skal også have en redegørelse for, om det er gået forsvarligt til, eller om borgere er blevet frakendt forsørgelse på et urimeligt grundlag.

DR om 3F´s undersøgelse

Fagbladet 3F´s omtale

Mit § 20 spørgsmål til beskæftigelsesministeren:
Vil ministeren på baggrund af 3F´s oplysninger om at en tredjedel af kommunerne bruger en speciallæge, der
har fået alvorlig kritik af myndighederne og dømt for fejldiagnose, rette
henvendelse til de pågældende kommuner og bede dem gennemgå de sager, hvor den
pågældende har været involveret? Vil ministeren samtidig indhente en
redegørelse fra kommunerne, så det bliver klarlagt i hvilket omfang den
pågældende har givet anledning til fejlagtige afgørelser, og hvad kommunerne
har foretaget sig i de enkelte sager. Der henvises til DR nyheder 22. juli 2015