Han skal da have en bøde

Ekstrabladet og Fagbladet 3F skriver idag om koncerndirektør Allan Rasmussen, Coloplast, der netop har fået ridderkorset i Ungarn. Jeg har sendt dette læserbrev til Ekstrabladet.

Koncerndirektør Allan Rasmussen har fået det ungarske ridderkors for sin store indsats med hensyn til at flytte danske arbejdspladser til Ungarn. Oven i, har han så fået 170 mio. i EU-støtte, for samme bedrift. Men det er selvfølgelig også en fattig familie der ejer virksomheden, de er kun Danmarks 3. rigeste. Coloplast skulle have en stor bøde i stedet. En bøde, der svarer til det tab, som det danske samfund har lidt i form af manglende skatteindtægter, øgede udgifter til dagpenge, udhuling af det lokale erhvervsliv i Nordsjælland og spildte investeringer i veje, uddannelse og anden service til etableringen af Coloplast i Danmark. Det samme bør gælde alle andre virksomheder, der flytte arbejdspladser til udlandet. Bøderne skal sættes ind i en statslig udviklingsfond, der bruges til omskoling af de arbejdsløse og udvikling af nye arbejdspladser, hvor de gamle forsvandt. Det stiller Enhedslisten forslag om når Folketinget åbner, så håber vi da, at der også er andre partier der har sans for retfærdighed.