Støt kurdernes kamp mod Islamisk Stat

Fey Kurd – sammenslutningen af kurdiske foreninger i Danmark – afholdt idag demonstration i protest imod Tyrkiets angreb på kurdiske militære stillinger og civile i Irak. Her er min tale.

Kære Venner

Tak for invitationen til at tale ved jeres demonstration i dag.

Det er godt at I reagerer så hurtigt på den nye dramatiske udvikling. Der er al mulig grund til at være på vagt over for Tyrkiets skridt i denne sag.

Det er selvfølgelig positivt hvis Tyrkiet går ind i kampen mod IS. Jeg siger udtrykkelig “hvis”.

Alt for længe har Tyrkiet passivt accepteret IS tilstedeværelse i Tyrkiet, og muliggjort deres terrorhandlinger over for syrere, kurdere og irakere.

Men jeg siger udtrykkelig “hvis” Tyrkiet går ind i kampen mod IS. Indtil nu tyder alt på, at Erdogan bruger indsatsen mod IS som et påskud til at genoptage krigen imod kurderne, som led i en indenrigspolitisk manøvre, der skal sikre Erdogan et flertal ved et nyt parlamentsvalg.

Det er baggrunden for de skændige bomardementer af kurdiske stillinger og vilkårlige arrestationer af mange hundrede kurdiske aktivister.

Det er virkelig forkasteligt, tragisk og på alle måder en meget farlig udvikling.

De kurdiske styrker har vist sig at være de mest effektive modstandere af IS.

Uden de kurdiske styrker, det kurdiske sammenhold, ville Irak for længst være løbet fuldstændig over ende.

Kurdernes styrke skyldes at de – i modsætning til de andre kræfter der bekæmper IS – forsøger at udvikle deres samfund efter demokratiske principper, ligestilling mellem mænd og kvinder, og afviser sekteriske forsøg på at lade religionen styre politiken.

Derfor har Enhedslisten gang på gang sagt, at det bedste Danmark og vestmagterne kan gøre i krigen mod IS, det er at give kurderne fuld humanitær hjælp og beskyttelse, men også i høj grad at forsyne dem med de fornødne våben til at bekæmpe IS.

Kurderne repræsenterer mere end en effektiv militær modstand. De viser også, at der kan udvikles samfund i mellemøsten, som peger fremad, ud af det mørke, som sekteriske klanledere forsøger at holde mellemøsten fast i.

Det forpligter selvfølgelig til, at kurderne overholder krigens love, som jo også indebærer, at man ikke bruger børnesoldater. Her er der uden tvivl sket fejl, og de skal rettes. Men det ændrer ikke på, at kurderne er den vigtigste kraft i kampen mod IS.

Derfor er det af mange grundevirkelig katastrofalt, hvis Erdogans regering får lov til at fortsætte ad den sti, som han er slået ind på nu.

Det vil ikke bare være til skade for kampen mod IS. Det siger sig selv. Hvis man svækker den stærkeste kraft imod IS, så går det galt.

Det kan nemt føre til, at situationen i Irak og Syrien kommer endnu mere ud af kontrol, end den allerede er, og at IS vinder frem.

Derfor har Enhedslisten opfordret den danske regering til på Topmødet i Nato i dag, at komme med en klar advarsel til Erdogan om at bekæmpe IS, og indlede fredsforhandlinger med kurderne, bilægge striden med PKK, og nå frem til en fælles aftale om demokratiske rettigheder og selvstyre for kurderne i tyrkiet. PKK skal også fjernes fra USA´s og EU´s terrorlister, der hører de ikke hjemme.

Det vil styrke kampen mod IS, og kampen for demokrati i mellemøsten.

Desværre har vi ikke hørt den danske regering udtale noget i den retning, og derfor vil Enhedslisten stille en række spørgsmål til regeringen om, hvad Danmark egentlig har sagt på NATO-mødet i dag.

Men vi er da glade for at en repræsentant for det konservative folkeparti, Naser Khader så klart siger, at fjenden er ikke PKK, fjenden er IS. Vi vil spørge regeringen om den er enig med sit støtteparti i det.

Iflg. NATOs generalsekretær Stolteberg, så bakker NATO op om Tyrkiets kamp mod IS. Men hvor langt går den opbakning? Går den også ud på en opbakning til Tyrkiets kamp mod påståede terrorister, det vil sige kampen mod de kurdiske organisationer?

Det skal vi have afdækket, og I kan stole trygt på, at Enhedslisten vil holde skarpt øje med den danske regerings holdning i denne sag, og blive ved med at presse på for at Danmark støtter de sekulære og demokratiske kræfter i kampen mod IS og for fred og demokrati i Mellemøsten.

God kamp alle sammen.