For lidt, for sent, for groft!

Ministeren vil nu hente penge i satspuljen til at hurtigere afklaring af sygdomsramte kontanthjælpsmodtagere. Det løser intet, og det er groft, at de syge selv skal betale for det. Her er min pressemeddelelse, hvor der også er link til det samråd, jeg har indkaldt ham til tirsdag d. 13. september. 

– Ministerens forslag er en ren tilståelsessag. Det viser, at han intet har gjort, for at sikre, at syge mennesker bliver undtaget fra kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Det bekræfter også, at der ikke er nogen aftale med DF om at sikre det. Jeg kan kun konkludere, at ministeren og hans støtteparti har holdt alle de hårdt ramte mennesker for nar og givet dem falske forhåbninger.

– Ministerens forslag løser intet for de mange tusinde, der rammes af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen d. 1. oktober. Alene lovregler og sagsbehandlingstider om førtidspension og ressourceforløb vil gøre, at der går mange måneder og i nogle tilfælde år, før der er en afklaring. I den periode smuldrer det økonomiske grundlag under tusindvis af familier.

– Det er simpelt hen for groft, at ministeren vil hente pengene til hurtigere sagsbehandling i kommunerne i satspuljen. Det betyder jo, at det bliver de syge selv, og alle de andre på overførselsindkomster, som i forvejen har en meget stram økonomi, som skal betale for nogle nærmest usynlige lapper på regeringens grove forringelser.

– Ministerens holdning til denne sag er en hån mod udsatte mennesker. Først straffer han dem hårdt og ubarmhjertigt på deres økonomi og vil så bruge besparelsen til at lette skatten for de 10 % rigeste. For at det ikke skal være løgn vil han så have dem selv til at betale for yderligere “afklaring” af deres situation, som kan trække ude i det uendelige.

Ministeren foreslår at satspulje skal finansiere “oprydning”.
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8994796/paa-vej-til-at-ramme-loftet…

Finn Sørensens samrådsspørgsmål: http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Arb…