Varm luft fra Jørn Neergaard

Enhedslisten kalder beskæftigelsesministeren snak om at “vende bunken” af kontanthjælpsmodtagere for varm luft. Ministeren skal i samråd igen-igen for at forklare, hvad det skal hjælpe, så længe han ikke vil åbne op for førtidspension og give kommunerne flere penge. Her er min pressemeddelelse.

– Jørn Neergaards udspil om at bruge 300 mio. på at “vende bunken” af kontanthjælpsmodtagere er varm luft. Det hjælper kun, hvis han ændrer loven, så disse mennesker kan få førtidspension eller revalidering, og hvis kommunerne får flere midler til at finansiere det. Og det har han jo klart sagt, at han ikke vil.

– Jeg håber sandelig ikke, at de andre satspuljepartier hopper på den galej. Det er da utroligt groft at foreslå, at de fattige selv skal betale for et nyttesløst projekt. Først bliver de straffet med ringere regulering af deres overførselsindkomster, som skal finansiere skattelettelser til de rige. Så får de et kontanthjælpsloft ned i hovedet, og nu dette. Det er skamløst!

– Ministeren skulle hellere forholde sig til, hvorfor der er så mange på kontanthjælp i så lang tid. Det skyldes stramninger af dagpenge, efterløn, førtidspension, sygedagpenge og revalidering. Det skyldes også stramninger af kommunernes økonomi. Det bliver kun værre i de kommende år, hvor kommunerne selv skal finansiere 80 % af borgerens ydelse efter 52 uger. Der blive flere uarbejdsdygtige på langvarig kontanthjælp, ikke færre.

Minister vil bruge 300 mio. på at “vende bunken” 

Derfor er så mange på kontanthjælp

Samrådsspørgsmål:
I anledning af ministerens udtalelser i TV Avisen d. 27. oktober 2016 om at han vil bruge 300 mio. på at “vende bunken” af syge og uarbejdsdygtige kontanthjælpsmodtagere der har været på kontanthjælp i mere end 4 år, bedes ministeren forklare, om han vil ændre lovgivningen og afsætte de fornødne midler, således at kommunerne får mulighed for at tilkende disse kontanthjælpsmodtagere føritdspension, ressourceforløb og revalidering. Såfremt mininsteren ikke vil ændre lovgivningen og tildele kommunerne de fornødne midler, bedes ministeren forklare, hvorfor det i så fald skulle hjælpe at “vende bunken”, og hvilke ydelser han da forventer, at borgerne skal have, hvis de ikke skal være på kontanthjælp.