Finanslov 2017: Ræset mod bunden i ældreplejen fortsætter

Enhedslisten er ikke imponeret over finanslovsaftalen for 2017 på ældreområdet. Der skal meget mere til, hvis der skal rettes op på flere års nedskæringer. Der er brug for flere midler og minimumsrettigheder til de ældre.

Enhedslistens ældreordfører Finn Sørensen siger:

– Det er fint, at der sættes ekstra midler af til ordentlig mad og klippekort til plejehjemsbeboere. Men der skal meget mere til, hvis der skal rettes op på mange års nedskæringer i ældreplejen, og sættes en stopper for yderligere nedskæringer. Der er ikke øremærkede midler til flere ansatte i ældreplejen, og det er det, der først og fremmest er brug for.

– Siden 2009 er der forsvundet mere end 5,5 mio. hjemmehjælpstimer, svarende til ca. 5000 sosu-stillinger. Samtidig er antallet af hjemmehjælpsmodtagere faldet drastisk, selvom antallet af ældre i den plejekrævende alder er vokset. Ondets rod er de evindelige sparekrav til kommunerne, og at et flertal i folketinget har skåret ned på muligheden for at få praktisk hjælp og personlig pleje.

– Enhedslisten er enig med ÆldreSagen, der i forbindelse med offentliggørelsen af sit fremtidsstudie d. 17. november pegede på, at der er brug for at give vore svækkede medborgere nogle rettigheder til et minimum af praktisk hjælp og personlig pleje. Enhedslisten støtter også Alzheimerforeningens forslag om minimumsbemandinger på plejehjem i aften- og nattevagter. Der skal selvfølgelig tilføres de nødvendige midler, så kommunerne ikke tvinges til at spare andre steder.

– Det er helt forkert, når Sundhedsminister Sophie Løhde afviser ÆldreSagens og Alzheimersforeningens forslag. Minimumsrettigheder vil føre til et “ræs mod bunden” siger hun. Kære Sophie Løhde: Det ræs er allerede i gang. Det er du selv medansvarlig for gennem evindelige sparekrav til kommunerne. Det retter Finanslovsaftalen ikke op på. Også fremover kommer vi til at høre om ældre, der ikke har fået den fornødne hjælp og pleje, og plejehjem, hvor en medarbejder er alene med alt for mange stærkt svækkede beboere.