EU-Kommissionen fremmer forskelsbehandling og social dumping

EU-kommissionen er kommet med et forslag til revision af reglerne om vandrende arbejdstageres rettigheder til velfærdsydelser. Enhedslisten hælder forslaget ned ad brættet. Det hjælper ikke i kampen mod social dumping, tværtimod, og det stiller eu-borgere bedre end danskere med hensyn til dagpenge. Statsministeren skal kæmpe for, at det er det danske folketing og ikke EU, der bestemmer over velfærdsydelser.

– Så mange ord, for så lidt. Vi har et kæmpe problem med social dumping, men der er intet, absolut intet i Kommissionens oplæg, der hjælper på det. Tværtimod. Hele formålet med kommissionens forslag er endnu mere fri bevægelighed af arbejdskraft, uden at medlemslandene får redskaber til at sikre, at det bliver på lige vilkår.

– Det er udmærket, at kommissionen anerkender et vist beskæftigelseskrav i Danmark for at få ret til danske dagpenge. Men der er stadig tale om en kæmpe forskelsbehandling. Men der er ikke krav om, at den udenlandske arbejder skal bidrage på lige fod til a-kassen, førend der opnås ret til dagpenge. Den forskelsbehandling skal fjernes. Enhedslisten går ind for at udlændinge arbejder her i Danmark på lige vilkår, men det skal altså gælde i alle forhold.

– Det er helt til hest, at Kommissionen ikke vil indføre en indeksering af børnechecken, i tilfælde af at eu-borgerens børn opholder sig i hjemlandet. Det er den næstbedste løsning, hvis vi ikke kan få slået fast, at dansk børnecheck kun ydes til børn, der opholder sig her i landet, hvad udenlandske arbejdere selvfølgelig skal have ret til. Men ikke en gang det, kan kommissionen tage sig sammen til at foreslå.

– Det grundlæggende problem er, at EU har ret til at blande sig i reglerne for, hvem der skal have del i danske dagpenge og danske velfærdsydelser, på trods af alle løfterne om, at det ville aldrig ske. Derfor skal statsministeren i de videre forhandlinger om ændringer af EU-forordningen kæmpe for, at det er de danske vælgere og det danske folketing der bestemmer over velfærdspolitikken i Danmark.

DR om kommissionens forslag

Fakta:

Kommissionen foreslår, at vandrende arbejdere fra EU-lande skal have ret til danske dagpenge efter 3 mdrs. arbejde i Danmark og 3 mdrs. medlemsskab af en dansk a-kasse. Men danske arbejdere har først ret til dagpenge efter 1 års medlemskab og 1 års beskæftigelse (1924 timer) i de seneste 3 år.

Ret til børnecheck i Danmark er i flg. loven afhængig af, om forældrene er skattepligtige i Danmark og at børnene opholder sig her i landet. Men det har EU bare slået en streg over, og dikteret, at udlændinge har ret til fuld børnecheck, selvom børnene opholder sig i hjemlandet. Det har været foreslået, at børnechecken blev reguleret i forhold til leveomkostningerne i det land, hvor børnene opholder sig, men det afviser Kommissionen. Fagbevægelsen frygter, at eksport af børnechecken misbruges til at give udenlandske arbejdere her i landet en lavere løn.