Hvad vil DF med kommunernes økonomi?

DF vil gerne så som det parti, der er bedst til at tage sig af “udkantsdanmarks” problemer. Underligt nok, i betragtning af, at de var med til at gennemføre den kommunalreform, der om noget har bidraget til at gøre Danmark mere skævt. Nu kommer de med et forslag til omlægning af kommunernes økonomi, som ser ud til at gøre ondt værre. Her er min kommentar til det.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl mener, at udligningssystemet er forældet. Han foreslår i stedet en model, hvor der opkræves samme kommuneskat i hele landet, og hvor pengene fordeles til hver kommune efter demografi, dvs. befolkningens sammensætning (antal børn og ældre osv).

Det er et brud med det kommunale selvstyre, så det vil noget, og som sådan uspiseligt. Det er vel rimeligt nok, at kommunerne har mulighed for at tage en demokratisk diskussion om skatten skal op eller ned, ellers kan man jo lige så godt sætte vælgerne helt ud af spillet, og styre det hele fra Christiansborg (Det er jo også den vej DF vil med regionerne).

Men bortset fra det, hvad vil DF´s forslag så betyde i praksis? I dag fordeles bloktilskuddet jo netop ud fra demografi, lige som der udlignes mellem kommunerne ud fra kommunernes beskatningsgrundlag ved en gennemsnitlig kommuneskat. Ved opgørelsen af kommunernes udgiftsbehov udgør demografien godt 2/3. Resten udgøres af de sociale udgiftsbehov.

Det eneste nye, udover ensartet kommuneskat, er åbenbart, at DF vil afskaffe de sociale kriterier for tildeling af bloktilskud og udligning. Men det vil da give en alvorlig social slagside! De fattige kommuner med store sociale problemer er i dag helt afhængige af de sociale kriterier, når tilskuddet skal gøres op. De vil få væsentligt færre penge med DF´s model. Det er for eks. kommuner som Lolland, Ishøj og Morsø. Over 30 % af disse kommuners økonomi kommer fra den kommunale udligning. Men også Bornholm og sønderjyske kommuner som Sønderborg og Tønder er stærkt afhængige af de socioøkonomiske kriterier. 25 % af deres indtægter kommer fra udligning og tilskud. Hvis man tager DF-formanden på ordet, så vil Danmark blive trukket endnu mere skævt, og mange udkantskommuner vil forsvinde i afgrunden – med mindre, den ensartede kommuneskat bliver sat så højt, at alle dækkes ind, men det er næppe meningen? Måske DF vil svare på disse spørgsmål, inden der skal stemmes 21. november?