Stor tidsel i ny ferielov

Enhedslisten er tilfreds med, at alle lønmodtagere fremover kan holde ferie med løn i det år, hvor de opsparer feriepengene. Men Enhedslisten mener, det er helt urimeligt, at lønmodtagerne skal tvinges til at låne arbejdsgiverne 75 mia. i op til 60 år, og at arbejdsgiverne derudover får yderligere lempelser.

– Det er rigtig godt, at der lægges op til “samtidighedsferie”. Det betyder, at alle lønmodtagere kan holde ferie med løn i det år, hvor de opsparer feriepengene, så her får vi rettet op på en meget gammel fejl i ferieloven. Men det er helt urimeligt, at lønmodtagerne skal pålægges et billigt tvangslån til arbejdsgiverne på 75 mia. kr. i op til 60 år.

– Den foreslåede overgangsordning betyder at arbejdsgiverne får lov at skalte og valte med 5 ugers feriepenge, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Det betyder en øget likviditet på ca. 75 mia. kroner i op til 60 år, som kun skal forrentes med lønudviklingen. Det giver arbejdsgiverne mulighed for en voldsom nettofortjeneste på 20-30 mia. kr.

– Jeg er meget skuffet over, at fagbevægelsen ikke har stået fast på, at arbejdsgivernes milliardstore rentegevinster af vores feriepenge ophører. Gennem generationer har danske lønmodtagere måttet låne deres feriepenge ganske gratis til arbejdsgiverne. Det har altid været forkert, og det bliver kun endnu mere forkert, når lønmodtagerne tvinges til at låne deres feriepenge ud i op til 60 år, uden forrentning.

– Lønmodtagernes tvangslån til arbejdsgiverne bliver endnu mere grotesk, når man ser på, at staten herudover kompenserer arbejdsgiverne for et beløb på i alt ca. 17 mia. kroner, i form af udskudt skat, og dækning af udgifter til ATP og Lønmodtagernes Garantifond.

Bilag Størrelse
Faktaark Overgangsordning.pdf 448.09 kB