Udbetaling Danmark kørt igennem

Idag d. 29 marts vedtog folketinget med alle stemmer imod Enhedslisten at gennemføre Udbetaling Danmark – en stor centralisering af udbetalingen af en række sociale ydelser. Det er endnu et eksempel på, at de tre nuværende regeringspartier har ændret holdning, for i 2010 var de enige med Enhedslisten i at stemme imod, begrundet i en række betænkeligheder i forhold til borgernes service, retssikkerhed m.m. Her er min ordførertale.

Finn Sørensen Ordførertale ved 3. behandling af L 86 og L 87 om Udbetaling Danmark
Som det fremgår af betænkningen, stemmer Enhedslisten imod L 86 og L 87. De betænkeligheder og kritikpunkter som Enhedslisten havde i 2010, da etableringsloven blev vedtaget, er kun blevet bestyrket, når vi ser på de foreliggende lovforslag. Det vil gå ud over servicen i forhold til borgerne, ikke mindst for de borgere der har svært ved at begå sig i den digitale verden. Der er fare for at borgerne ikke får de ydelser de har ret til. Det vil føre til dobbeltarbejde. Det kommer til at gå ud over borgernes retssikkerhed. Det er ikke godtgjort, at de forventede besparelser vil blive indfriet. En lang række kommuner mener tværtimod at det vil blive dyrere for dem, og at det derfor også kommer til at gå ud over velfærdsydelser. Det var betænkeligheder og kritikpunkter, som vi i 2010 havde tilfælles med de tre nuværende regeringspartier. Hertil kommer kritikken fra de ansattes organisationer om at tingene bliver kørt igennem hen over hovedet på dem.

Det er stadig ikke gået op for os, hvad der har fået de nuværende regeringspartier til at ændre holdning i denne sag – ud over at de netop er kommet i regering, og af den grund åbenbart føler sig forpligtet til at føre den tidligere regerings forslag ud i livet, også selvom man oprindelig var imod dem.

Lovforslaget er ikke blevet bedre af udvalgsbehandlingen. Tværtimod. Der blev ved 2. behandlingen vedtaget nogle ændringsforslag, der kaster lys over den lemfældige omgang med borgernes retssikkerhed, som præger disse lovforslag, idet Folketinget pålægger Københavns Kommune at udlevere ikke-anonymiserede sagsakter uden at indhente borgernes tilladelse. Det bekræfter også den antidemokratiske holdning, der ligger i hele projektet. I dag kan borgerne skifte en kommunalbestyrelse ud, hvis de mener, den ikke forvalter ydelserne ordentligt. Den mulighed har man ikke med Udbetaling Danmark.

Alt i alt er det en sørgelig affære, og bekymrende at det kører igennem folketinget uden nævneværdig modstand fra andre end Enhedslisten. Jeg blev ellers lidt optimistisk ved 1. Behandlingen d. 19. marts, hvor ordføreren for Venstre, hr. Ejvind Vesselboe fremførte ikke mindre end 8 kritikpunkter og betænkeligheder ved disse lovforslag. Jeg var vist ikke den eneste i salen, der måtte knibe sig i armen den dag, for det var jo nøjagtig de betænkeligheder som de 3 nuværende regeringspartier og Enhedslisten fremførte i 2010. Men ikke engang den smule håb, kunne man få lov til at beholde. Nu står Venstre fuldt og helt bag lovforslagene, selvom der ikke er ændret så meget som et komma på de 8 punkter som hr. Ejvind Vesselboe var kritisk over for. Det er sløje tider i dansk politik, når den nye regering fremsætter den gamle regerings dårlige forslag – og sløje tider, hvor fornuften bliver slået ned med hård hånd, selv når den pipper frem der, hvor der er mest brug for den – og hvor man mindst skulle vente det!

Læs L 86 her
Læs L 87 her