Socialister og nordisk forsvarssamarbejde

Nordisk Råd diskuterer forsvarssamarbejde på sessionen 11. april. I den Venstresocialistisk Grønne Gruppe i Nordisk Råd, som Enhedslisten er en del af, støtter vi samarbejdet. Her er mit indlæg.

Nordisk Råd 11. april 2013: Finn Sørensen indlæg i debatten om nordisk forsvarssamarbejde

Også socialister må støtte et forsvarssamarbejde, som betyder at militært iskenkram bruges til fornuftige formål.

Forsvaret har kapaciteten til at løse en række vigtige opgaver med hensyn til overvågning af territorium, redningsopaver, sikkerhed til søs, især øgede muligheder for skærpet overvågning af sejlads, forebyggelse af mijøkatastrofer og cybersikkerhed.

Her er et nordisk forsvarssamarbejde langt at foretrække frem for det der foregår i Nato og EU, selvom vi selvfølgelig ikke skal udelukke praktisk samarbejde med disse organisationer om de fredelige formål jeg har nævnt.

Styrken ved det nordiske forsvarssamarbejde er netop, at det ikke er en militær alliance, men et ligeberettiget samarbejde på et demokratisk grundlag

Vi afleverer ikke besluttende myndighed til en generalsekretær eller en kommissær

Samarbejdet er ikke underordnet stormagtsinteresser og det anvendes til fredelige formål til gavn for menneskers sikkerhed og miljøet.

På længere sigt ser vi gerne, at det nordiske samarbejde kan udvikle sig til en modvægt til NATo og EU der jo dybest set er redskaber for at påtvinge resten af verdens´de vestlige stormagtsinteresser og den vestlige storkapitals økonomiske interesser, ofte med agressive krigsoperationer.

Hvis vi skal udfylde vores rolle som demokratiske og fredselskende nationer, så skal vi – udover forsvarssamarbejdet – have langt større fokus på nedrustning, fredsarbejde og konfliktløsning. I fællesskab kan de nordiske lande tage stærke initiativer til fredelig løsning af internationale konflikter.

Med dette perspektiv ser vi frem til, at de nordiske lande styrker samarbejdet på dette område. Men det skal bygge på en folkelig forankring og kontrol. Denne debat er en god begyndelse. Det er præsidiets forslag også. Men vi skal langt videre, så vi som parlamentariske repræsentanter kan opnå indflydelse på denne proces. 

Læs udtalelsen fra sessionen om forsvarssamarbejdet