Det er en hån mod de syge

Torsdag d. 30. maj behandler Folketinget to forslag fra Enhedslisten om at genoprette den tidligere regerings og Dansk Folkepartis forringelser af sygedagpengene. VKO-partierne fjernede retten til sygedagpenge på søgnehelligdage, og strammede beskæftigelseskravet for at kunne modtage sygedagpenge fra 13 til 26 ugers arbejde.

Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen siger:

– Mette Frederiksen har indtil nu afvist at fjerne forringelserne, med den begrundelse, at det er for dyrt! Det er en hån mod de syge, og helt uanstændigt, når man tænker på at hun er med til at lette topskatten og sænke selskabsskatten.

– Hvis regeringspartierne har skam i livet, må de støtte vores forslag. I 2010 var vi jo enige om, at forringelserne var helt uacceptable, fordi de især rammer lavtlønnede, midlertidigt ansatte og mennesker med handicap og psykiske sygdomme.

– Det bliver spændende at se, om Dansk Folkeparti vil indrømme, at de tog fejl, da de i 2010 var med til en grov forringelse for disse udsatte grupper.

Fakta:

Afskaffelsen af sygedagpenge på søgnehelligdage kan i værste fald koste den sygemeldte op til kr. 7.000 om året. Stramningen af optjeningskravet rammer hårdt over for de mange arbejdsløse, og mennesker der ikke kan få fast arbejde.

Link til Enhedslistens beslutningsforslag, der er til 1. behandling torsdag d. 30. maj 2013:

Om sygedagpenge på sh-dage:

Om beskæftigelseskrav:

Mette Frederiksen svarer der er ikke råd