Lovændring skal sikre hjemmehjælp

Folketingets socialudvalg har kaldt socialminister Karen Hækkerup i samråd mandag d. 17. juni 2013. Anledningen er Højesterets frifindelse af Køge Kommune, der skar i hjemmehjælpen til to borgere. Enhedslisten mener, at loven skal ændres. Læs min pressemeddelelse her.

Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen siger:

– Det er svært at forstå, at et flertal af dommerne i Højesteret kunne frifinde Køge Kommune, når man ser på den gældende lovtekst og forarbejderne. Men loven er åbenbart ikke god nok til at sikre hjemmehjælp til borgere, der har behov for det.

– Højesterets dom er en åben ladeport for forringelser over en bred kam i kommunerne. Dommen siger, at det er lovligt at skære i hjemmehjælpen med en eneste begrundelse: At kommunen skal spare. Mange kommuner vil stå på spring for at bruge den undskyldning, også på andre områder.

– Loven skal simpelt hen ændres. Det skal ikke være muligt for kommunen at forringe eller fratage hjemmehjælp, alene med henvisning til at kommunen skal spare. Jeg håber meget, at socialministeren i samrådet, vil erklære sig enig i det, så vi kan få vedtaget lovændringen, når Folketinget samles til efteråret.

– Hvis socialministeren ikke vil være med, stiller Enhedslisten et forslag, der kan sikre retstilstanden for de ældre. Det bliver spændende at se, om Venstre og DF, der begge har udtrykt kritik af dommen, vil være med til at ændre loven.