Stort svigt af regeringen og KL i kampen mod social dumping

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er et stort svigt, når det gælder at bekæmpe social dumping. Partiet vil tage det op snarest med Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, og opfordrer til at krav om arbejdsklausuler og sociale klausuler bliver et hovedtema i valgkampen til kommune og regionsvalg.

Enhedslistens kommunalordfører Finn Sørensen siger:

– Det er et stort svigt, at regeringen har stillet sig tilfreds med hensigtserklæringer fra KL om at fremme kravet om ordentlige løn og ansættelsesvilkår i offentlige kontrakter. Her havde regeringen lovet at kæmpe for en forpligtende aftale, men aftalen er på ingen måde forpligtende for kommunerne.

– Det er et stort problem at kommuner og regioner medvirker til social dumping. Ikke engang halvdelen af kommunerne stiller krav om arbejdsklausuler, når de sender opgaver i udbud. Forsvindende få kommuner kontrollerer om kravene bliver overholdt. Det er også forsvindende få kommuner der stiller krav om sociale klausuler, som flere praktikpladser, bedre uddannelse af de ansatte osv.

– Enhedslisten vil tage problemet op med Mette Frederiksen på et møde fredag d. 21. juni. Vi opfordrer samtidig til, at kravet om arbejdsklausuler og sociale klausuler bliver et vigtigt tema i valgkampen til kommune- og regionsvalg i november 2013.

– Alle kommuner og regioner bør følge eksemplet fra København, Odense, Århus, Roskilde, Holbæk og andre kommuner, der ikke bare stiller krav om arbejdsklausuler, men som også vil sikre at de bliver overholdt, gennem kædeansvar og kontrol.