De syge betaler selv for forbedringer

Det er positivt, at Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen opgiver diagnoselisten, og overlader det til læger at vurdere, hvornår man lider af en livstruende sygdom. Men det er ikke acceptabelt, at andre syge får lov at betale forbedringen. Sådan lyder det fra Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen, som samtidig afviser, at Mette Frederiksen med aftalen indfrier regeringsgrundlagets løfter om at afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge.

– Det er positivt at Mette Frederiksen har lyttet til patientforeninger m.m. og opgivet “diagnoselisten”. Det skal selvfølgelig være en lægefaglig vurdering, om du lider af en livstruende sygdom, og på den baggrund kan få forlænget sygedagpengene. Det er også fint, at der lægges op til ressourceforløb og sikring af forsørgelsesgrundlag i form af kontanthjælp til mennesker der mister sygedagpengene.

– Men det er helt uforståeligt, at det er de langtidssyge selv, der skal finansiere forbedringerne, ved en afkortning af sygedagpengeperioden fra 52 til 26 uger. Det er dybt urimeligt, ikke mindst i lyset af, at regeringen deler skattelettelser ud med rund hånd til højtlønnede og aktionærer.

– Der er aldeles ikke tale om, at Mette Frederiksen er i færd med at indfri valgløfter og regeringsgrundlaget m.h.t at afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpengene. Der er nu engang forskel på sygedagpenge og kontanthjælp, nemlig ca. kr. 7.000,- pr. måned (for en enlig). Det er ikke mange penge for en bankdirektør, men det kan ruinere en almindelig familie, hvis man skal leve i længere tid for den lave kontanthjælpsydelse.

– Jeg har noteret mig, at Venstre vil forringe Mette Frederiksens oplæg, ved at sætte en tidsgrænse for forsørgelsesydelsen, men også at De Konservative er enig med Enhedslisten i, at sygedagpengeperioden ikke skal halveres. Jeg har derfor endnu engang henvendt mig til Mette Frederiksen og tilbudt Enhedslistens hjælp til at gennemføre regeringsgrundlaget, eller i hvert fald som minimum sikre, at det ikke er de langtidssyge, der kommer til at betale for forbedringerne.