En god dag for social økonomi

I Finanslovsaftalen for 2013 aftalte regeringen og Enhedslisten at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe om socialøkonomiske virksomheder. Arbejdsgruppens anbefalinger er kommet. Enhedslisten hilser dem velkommen, og glæder sig til samarbejdet med regeringen om at føre dem ud i livet.

– Det er en god dag for alle, der ønsker udbredelse af virksomheder, som tager sociale og almennyttige hensyn. Alt for længe har der været ensidig fokus på at skabe rammer for virksomheder, hvor private scorer overskuddet.

– En styrkelse af socialøkonomiske virksomheder kan give håb for de mange som har svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet, og som bliver ramt af regeringens hårdhændede reformer af førtidspension, fleksjob og kontanthjælp. De kan nu få en chance for at opleve det de drømmer om: Glæden ved et arbejdsfællesskab, glæden ved at bidrage til samfundet med nyttige varer og tjenesteydelser.

– Det er især glædeligt, at der nu sættes fokus på, hvad socialt udsatte faktisk kan og er gode til, frem for at de hele tiden skal piskes til at indfri krav, de ikke har mulighed for at leve op til. Rapportens anbefalinger er også en oplagt chance for landdistrikter og udsatte boligområder for at starte lokale butikker, sundhedshuse, lokal fødevareforsyning og kulturcentre i områder, hvor det private erhvervsliv ikke ønsker at investere.

– Vi forventer, at regeringen vil følge udvalgets anbefalinger, og vi ser frem til et godt samarbejde om det. Det handler især om at få fjernet lovmæssige og bureaukratiske barrierer for disse virksomheder, og myndighedernes muligheder for at handle med dem. Det handler om at opbygge den nødvendige viden, vejledning og finansiering. 

Find rapporten her