Uran – nej tak!

Den 7. oktober 2013 kom den fælles grønlandsk-danske arbejdsgruppe om uran med sin rapport. Den 8. oktober tager det grønlandske landsting hul på debatten. Enhedslisten kritiserer Villy Søvndal for at lægge op til et brud med 25 års enighed om nej til uran.

– Det undrer mig virkelig, at Villy Søvndal ikke forholder sig 25 års enighed inden for rigsfællesskabet om at sige nej til udvinding og eksport af uran. Indtil nu har vi været enige om at sige nej, fordi uran er ekstremt giftigt og skadeligt for mennesker og miljø, og fordi det kan misbruges til at fremstille atomkraft og atomvåben – som vi også har været enige om at sige nej til.

– Det er svært at opfatte Ministerens udtalelser ved fremlæggelsen af rapporten på anden måde, end at den danske regering er på vej til at opgive 25 års modstand mod udvinding og eksport af uran. Det ville klæde Villy Søvndal, hvis han forklarede, hvorfor vi har taget så grueligt fejl de sidste 25 år.

– Villy Søvndal ønsker ikke, at uranudvinding fører til forurening eller at uran falder i de forkerte hænder. Hvis man vil være sikker på det, så skal man lade være! Det burde være nok at nævne Tjernobyl og Fukushima. Hvad de internationale traktater om ikke-spredning angår, så er de hullede som en si, alene af den grund, at ikke alle lande har tiltrådt dem.

Læs Villy Søvndals fremlæggelse af rapporten her

Finn Sørensen har stillet flg. § 20 spørgsmål til udenrigsminister Villy Søvndal

– Ministeren bedes forklare, hvorfor han ikke tager klar afstand fra forslaget om at opgive 25 års enighed inden for rigsfællesskabet om forbud mod udvinding og eksport af uran.

– Ministeren bedes give til kende om han har opgivet sin hidtidige opfattelse af, at udvinding og eksport af uran og thorium og visse andre radioaktive stoffer er farligt for mennesker og miljø og klodens sikkerhed.

– Ministeren bedes give til kende om han har opgivet sin hidtidige modstand imod atomkraft og atomvåben.