Frivilliges rolle skal undersøges

FOA har dokumenteret, at frivillige overtager mere og mere af arbejdet på landets plejehjem. Enhedslisten stiller nu krav i finanslovsforhandlingerne om, at regeringen undersøger om frivilligt arbejde fortrænger ordinært ansatte.

– FOA´s undersøgelse bekræfter vores værste anelser. Kommunerne bruger i stigende grad frivillige i stedet for uddannet personale. Det går ud over kvaliteten i ældreplejen. Vi kræver at regeringen undersøger sagen til bunds.

– På baggrund af de mange sager om uværdig behandling af de ældre på plejehjemmene, har vi i allerede stillet krav til finansloven, om en grundig, men hurtig undersøgelse af nedskæringerne. Omfanget af frivilligt arbejde skal med i den undersøgelse

– De frivillige er velkomne i det sociale arbejde, men meget tyder på, at kommunerne spekulerer i det. Det bringer de frivillige i en uheldig situation. Kommunerne skal ikke selv “hyre” frivillige. Det skal ske i samarbejde med de frivilliges organisationer, og i et samarbejde med de ansatte. 

Avisen.dk: Frivillige hugger sosu-job