En skandale, og hamrende ulovligt

Samlevende kontanthjælpsmodtagere får ikke pengene til tiden: “Det er en skandale, og hamrende ulovligt” siger Enhedslisten, der vil have Mette Frederiksen til at svare på, hvad hun gør for at hjælpe de mennesker der bliver ramt.

Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen siger:

– Det er en skandale, at kommunerne ikke udbetaler kontanthjælpen til tiden. Det er en dobbelt straf, for de mennesker der bliver sat mange tusind kroner ned i indtægt, som følge af de nye regler om forsørgerpligt. De har ikke for mange penge i forvejen, de risikerer at komme bagud med husleje og andre faste udgifter.

– Loven siger at kontanthjælpen udbetales månedsvis bagud. Det er klart ulovligt, hvis det ikke sker. Jeg har derfor spurgt Mette Frederiksen hvad hun vil gøre for at kommunerne overholder loven og hvad hun vil gøre for at hjælpe de mange mennesker der pludselig står uden mulighed for at betale deres regninger til tiden, og om hun.

– Det er blot endnu et eksempel på en elendig og dybt skadelig reform, der sender tusindvis af mennesker ud i krise og fare for at havne i fattigdom. Regeringen og de andre partier i folketinget må være klar over, at Enhedslisten på alle planer, i folketing og kommuner, vil holde dem ansvarlige, og presse på, for at hjælpe de mennesker der bliver ramt.

Finn Sørensen

MF Enhedslisten

Socialordfører

Tlf.: 61 62 51 87

Fakta

Finn Sørensens spørgsmål til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen:

– Når kommuner ulovligt ikke udbetaler kontanthjælp til tiden med henvisning til de nye kontanthjælpsregler om gensidig forsørgelsespligt, hvad vil ministeren så gøre for at sikre, at kommunerne lever op til deres forpligtelser?

– Ministeren bedes oplyse, hvor mange kommuner der ikke har udbetalt kontanthjælp til tiden efter reformens ikrafttræden, og hvor mange kontanthjælpsmodtagere der er blevet ramt af dette.

– Har en kommune pligt til at udbetale engangsydelser eller á conto beløb til kontanthjælpsmodtagere, der ikke har råd til at betale huslej, mad, mv. hvis årsagen er, at kommunen ikke har udbetalt kontanthjælpen til tiden.

– Skal en kommune betale erstatning til en borger, hvis borgeren bliver pålagt rykkergebyrer, renter mv., eller evt. mister sin bolig, med deraf følgende udgifter, fordi kommunen udbetaler kontanthjælpen en uge for sent.