Der mangler rettigheder til de ældre

Regeringen er kommet med sit ældreudspil. Der er mange plusord om øget livskvalitet, men der mangler rettigheder til de ældre, og at udspillets syn på rehabilitering baner vejen for nye nedskæringer i ældreplejen, men der mangler klare rettigheder til de ældre, ligesom udspillet ikke retter op på de dramatiske nedskæringer, der har fundet sted i ældreplejen de sidste 5-6 år.

– Regeringen vil tværtimod gøre det sværere at få hjemmehjælp, idet kommunerne skal pålægges, at de som hovedregel ikke må tilbyde hjemmehjælp, førend de ældre har været igennem et rehabiliteringsforløb.

– Det er forunderligt, at regeringen i finanslovsforhandlingerne afviste Enhedslistens forslag om velfærdsrettigheder til de ældre, med henvisning til det kommunale selvstyre. Men når det drejer sig om at gøre det sværere at få hjemmehjælp, er det åbenbart i orden.

– Det er fint med mere hjælp til selvhjælp. Men rehabilitering skal – ligesom velfærdsteknologi – indføres i respekt for de ældres selvbestemmelse. Derfor skal de ældre have ret til at sige nej uden at blive straffet med fratagelse af hjælpen, hvis de ikke magter genoptræningen eller er utrygge ved indførelse af velfærdsteknologi.

– Der må heller ikke slækkes på kommunernes forpligtelse til forebyggende hjemmebesøg. Kommunen skal tværtimod forpligtes til jævnligt at besøge de ældre, der bliver pålagt at klare sig selv, og det skal være faguddannet personale, som kan vurdere, hvordan den ældre har det. Det er en god investering, som forebygger hospitalsindlæggelser.

Udspillet vil danne baggrund for forhandlinger om ændringer af lovgivningen, som pålægger kommunerne at anvende rehabilitering, inden de giver tilbud om hjemmehjælp. I Enhedslistens ældreudspil op til finansloven kan du læse mere om nedskæringerne i hjemmehjælpen og Enhedslistens forslag til at rette op på det.

Læs Enhedslistens ældreudspil her

Læs regeringens udspil her