Hvad har I tænkt jer?

Sømændenes fagblad har bedt om en kommentar til dagpengekatastrofen. Den kan I læse her. Det er et spørgsmål til socialdemokraterne, om de virkelig har tænkt sig at gå til folketingsvalg, uden at have en varig og reel løsning på det problem.

I 2010 skar VK-regeringen, sammen med DF, dagpengeperioden ned fra 4 til 2 år (det var faktisk Dansk Folkepartis ide!). De gjorde det langt sværere at genoptjene dagpengeret. Fagbevægelsen protesterede og demonstrerede. S, SF og Enhedslisten stemte imod, men de Radikale stemte for. Dengang forventede VK-regeringen at ca. 2-4000 ville miste dagpengeretten på den baggrund, resten ville komme i arbejde, for det gør de i finansministeriets regneark. Men 33.900 mistede dagpengeretten i 2013. Fremover vil yderligere ca. 14.000 ryge samme vej – hvert år! Da den nye regering kom til i september 2011 håbede mange, at nu skulle der gøres op med det, men nej. De Radikale fik deres vilje. Dagpenge- og efterlønsreformen blev skrevet ind i regeringsgrundlaget, sammen med en målsætning om at “videreføre VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand”. S og SF havde bundet sig selv på hænder og fødder. Det lykkedes dog Enhedslisten, støttet af fagbevægelsen, at presse regeringen til i første omgang et halvt års forlængelse af dagpengeperioden, dernæst til et halvt års “uddannelsesydelse” der sikrede forsørgelse på kontanthjælpsniveau for dem, som mistede dagpengeret som følge af 2 års reglen. I Pinsen 2013 lykkedes det at presse regeringen til endnu en lappeløsning, den “midlertidige arbejdsmarkedsydelse”, som også sikrer forsørgelse på kontanthjælpsniveau til dem, der mister dagpengeretten som følge af 2 års reglen. Men den ordning udløber i 2016, så falder folk ud af dagpengesystemet til en helt igennem usikker tilværelse, der skyldes den kontanthjælpsreform, som R, S og SF har gennemført sammen med højrefløjen med virkning pr. 1. januar 2014. Her er sanktionerne strammet. Ægtefælleafhængigheden er udvidet til gensidig forsørgerpligt også for samlevende. Ægtefællens eller samleverens indtægt modregnes i kontanthjælpen, med det resultat, at mange får nul. Hvis du er under 30 og vurderes at være job- eller uddannelsesparat, er der kun halv kontanthjælp. Så er det jeg spørger regeringen og SF: Hvad har I tænkt jer? Har I virkelig tænkt jer at gå til folketingsvalg, uden at have en varig løsning på det problem? Et problem, der kun kan betegnes som en social katastrofe, som fører til flere fattige og ulykkelige mennesker, helt i strid regeringsgrundlagets målsætning om at “mindske ulighed og fattigdom”? Hvad er jeres svar til alle de mange tusinde arbejdsløse, der stemte på jer i håb om, at en ny regering kunne rette op på de skader som VK og Dansk Folkeparti havde forvoldt? Og hvad er egentlig begrundelsen for at afvise varige forbedringer af dagpenge- og kontanthjæpsreglerne? Undskyldningen for alle disse nedskæringer – også reformerne af førtidspension og fleksjobordningen – er, at folk bliver raske og kommer i arbejde, hvis vi forringer disse ordninger. De 34.000 der mistede dagpengeretten og de 14.000 der mister den i år er levende beviser på, at det er en hul løgn. Så hvad venter I på? Hvis I vil gøre jer den mindste forhåbning om at vinde næste folketingsvalg, så må I samarbejde med Enhedslisten om at sikre job og tryghed til de mange arbejdsløse. Vi er parat!