Ja-partierne bange for folkelig debat

Den 15. maj var der forespørgselsdebat i Folketinget. Det var et spørgsmål til statsministeren, om hun vil følge eksemplet fra England, hvor man laver en kulegravning af EU´s indflydelse på engelsk politik, med henblik på en folkelig debat og folkeafstemning om Englands forhold til EU. De “forenede ja-partier” afviste forslaget. De synes ikke der brug for en sådan kulegravning. Den vil måske også kaste for meget lys over alle de brudte løfter om, at medlemskabet aldrig ville få indflydelse på vores velfærds- og arbejdsmarkedspolitik. Her er manuskriptet til min ordførertale (det talte ord tæller)

Det er godt, at DF rejser denne debat.

Enhedslisten og DF har et helt forskelligt syn på hvilket samfund vi vil have, og også et forskelligt syn på hvad der skal ske med vores forhold til EU på længere sigt.

DF synes det er i orden, at udlændinge her i landet har dårligere vilkår og rettigheder, end herboende. DF er grundlæggende tilfreds med reglerne for EU´s indre marked.

Enhedslisten går ind for at udlændige her i landet skal have samme pligter og samme rettigheder, som her boende, vi mener at verden og Europa ville være et bedre sted uden EU, vi mener at EU´s regler om det indre marked er hovedproblemet, når vi taler om social dumping.

Men vi er i det mindste enige om, at det er gået for vidt med EU´s indblanding i dansk politik

Det er store dele af befolkningen også enig i.

Man skal være ualmindelig tonedøv for ikke at kunne høre, at der er en voksende bekymring og kritik af EU´s indblanding i vores velfærds- og arbejdsmarkesdpolitik.

Målingerne op til det kommende valg tyder jo også på dette. Det er trods alt ca. 30 % der vil støtte partier som er kritiske/skeptiske eller direkte modstandere af EU:

Jeg tror, at langt flere end de 30 % vil synes, det er en god ide at igangsætte en proces hvor man undersøger konsekvenserne af at vi på stort set alle politikområder har overladt suverænitet til EU

Selv blandt de 70 % der måles til at stemme på ja-partierne er der jo uden tvivl mange, der også er bekymrede og kritiske over for EU´s stigende indblanding

Det ville være rigtig godt for danskernes debat om EU, hvis ja-partierne forholder sig til disse bekymringer.

Det ville også være godt, hvis de ville forholde sig til, hvordan det lige gik med alle de løfter, de selv har udstedt gennem tiderne om, at øget integration i EU ikke ville få konsekvenser for vores velfærds- og arbejdsmarkedsmodel.

EU har jo blandet sig i arbejdstidsbestemmelser, i konfliktretten, i mulighederne for at fastholde udlændingelovens grundlæggende princip om en arbejdstilladelse, ved at indføre cabotageregler, der smadrer det danske transporterhverv osv.

På alle disse punkter og flere til, har Enhedslsiten stillet konkrete forslag, der kunne bidrage til løsniger af problemerne, men de er blevet blankt afvist af regeringen og de øvrige ja-partier.

Vi har stillet forslag om at den danske regering skal støtte EFS krav om en social protokol til traktaten. Det er blevet afvist.

Vi har stillet forslag om at støtte Finlands fortolkning af cabotagereglerne, det er blevet afvist.

Vi har foreslået, at vi tager et opgør med EU´s indgriben i reglerne for velfærdsydelser – det er blevet afvist.

Nu vil man så også afvise en proces, hvor vi grundigt undersøger konsekvenserne af al den suverænitetsafgivelse og tager en bred debat med befolkningen på det grundlag, og en evt. efterfølgende folkeafstemning.

Som en større afledningsmanøvre gør man det til en debat om for og imod EU. Det er ikke det, det handler om i dagens forespørgsel.

Det, det handler om i dag, det er om alle partier i folketinget, vil tage befolkningens bekymringer over EU´s stigende indblanding, alvorligt, og igangsætte en proces, hvor de reelle konsekvenser bliver belyst, og som kan danne grundlag for en bred folkelig debat – en debat.

Jeg kan kun konkludere – ja-partierne er bange for den debat, den skal ikke ud i befolkningen, den skal blive i folketingets europa-udvalg og i folketingssalen.

Det skyldes jo nok, at man i virkeligheden er bange for hvad denne debat kan føre til.

Enhedslisten stiller dette forslag til vedtagelse:

“Folketinget opfordrer regeringen til at følge eksemplet fra Storbritannien og igangsætte en kulegravning af hvilke konsekvenser den stadigt større EU-regulering har for vores demokrati, velfærd, arbejdsmarked, økonomiske politik og udenrigspolitik. Undersøgelsen skal danne grundlag for en bred folkelig debat om fordele og ulemper ved Danmarks nuværende forhold til EU med henblik på en evt. efterfølgende folkeafstemning om Danmarks forhold til EU”.