Tusindvis af unge efterladt på perronen

Tusindvis af unge efterladt på perronen

Der er ikke dækning for påstanden om at kontanthjælpsreformen er en succes, siger Enhedslisten. Anledningen er Jyllandspostens artikel d. 24. august, som fortæller, at der er 6000 færre på kontanthjælp. Men der er stadig næsten 50.000 unge, som er efterladt på perronen, på fattigdomsydelser. Her er min pressemeddelelse.

Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen siger:

– Vi aner reelt ikke hvordan det går med de unge der er tvunget i uddannelse, fordi alternativet er mindre at leve for. Derfor er det alt for tidligt at sige, at den del af kontanthjælpsreformen skulle være en succes. Der er jo en grund til at de har været på kontanthjælp og ikke i uddannelse. Som professor Niels Egelund påpeger, så er de fleste simpelt hen ikke uddannelsesparate.

– Som frygtet er der en stigning i antallet af unge uden forsørgelse. Her gemmer sig efter alt at dømme øget hjemløshed. Det er i hvert fald de indberetninger vi får fra herberger og frivillige organisationer. Det er i sig selv en skamplet, og en helt forudsigelig konsekvens af reformen, som forligspartierne blev advaret imod.

– Også efter reformen er det en kendsgerning, at næsten 50.000 unge under 30 år stadig er efterladt på perronen, heraf mange flere end tidligere, på fattigdomsydelser. Det er en skandale, at en regering der vil måles på at mindske ulighed og fattigdom, indfører ydelser på niveau med de fattigdomsydelser vi var enige om at afskaffe. Men det var åbenbart vigtigere at skaffe penge til lettelser i selskabsskatten.

– Jeg er glad for at Mette Frederiksen er opmærksom på de unge, der falder igennem de stadig større masker i sikkerhedsnettet. Om hun så også vil gøre noget ved det, vil vise sig ved de kommende finanslovsforhandlinger, hvor genopretning af hendes nedskæringer over for de arbejdsløse og de syge bliver et højt prioriteret krav for Enhedslisten.