Finanslov skal styrke socialøkonomi

Den 4. september 2014 kom regeringen med et rigtig godt udspil om at styrke socialøkonomiske virksomheder. Det sker bl. a. med baggrund i finanslovsaftalen for 2013 med Enhedslisten. Her er min pressemeddelelse, hvor du også finder links til regeringens udspil, og til de mange gode anbefalinger, som kom fra et ekspertudvalg, og som der nu skal bygges videre på.

EL: Finansloven skal styrke socialøkonomien

Enhedslisten roser regeringens udspil om socialøkonomiske virksomheder, som omtales i Jyllands-Posten i dag. Men der skal mere til. EL vil stille forslag til Finansloven om yderligere initiativer, bl. a. etablering af en socialøkonomisk finansieringsfond.

Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen siger:

– Det dejligt, at regeringen følger op på mange af anbefalingerne fra regeringens egen udvalg om socialøkonomiske virksomheder og på finanslovsaftalen med Enhedslisten. Det kan hjælpe mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Men regeringens eget udvalg kom med flere andre anbefalinger, som der også bør følges op på:

– Vi skal styrke finansieringen af de socialøkonomiske virksomheder. Det kan bla. andet ske ved oprettelsen af en socialøkonomisk finansieringsfond og ved at lette disse virksomheders adgang til finansiering i øvrigt.

– Det skal gøres nemmere for offentlige myndigheder, ikke mindst kommunerne, samt boligselskaber, at bruge og understøtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. I mange udkantsområder kan socialøkonomiske virksomheder give et løft, og fylde huller ud efter lukning af butikker og institutioner.

– Offentlige myndigheder skal i langt højere grad tage sociale hensyn når de køber ind, og får leveret tjenesteydelser. Social investering bør være en selvfølge for alle offentlige myndigheder, som alternativ til kortsigtede nedskæringer.

Læs om regeringens udspil her

Anbefalinger fra udvalget om socialøkonomiske virksomheder