Demente skal ikke bedøves

En ny rapport viser, at behandlingen af demente plejehjemsbeboere med morfinpræparater (morfika) er langt mere udbredt i Danmark, end i for eks. Sverige og Finland. Enhedslisten har kaldt sundhedsministeren i samråd, for at få en redegørelse. Her er min pressemeddelelse.

Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen siger:

– Det er helt uacceptabelt at en af de svageste ældregrupper – de demente – overmedicineres med morfika. Her er tale om mennesker der ikke selv kan give samtykke til behandling og som tilsyneladende ikke bare overbehandles, men også behandles med morfinplastre med en meget kraftig bivirkningsprofil

– Det er svært at sige sig fri for mistanke om, at man bedøver de demente, fordi der ikke er tilstrækkeligt personale til at tage sig af dem. Senest har vi et eksempel fra Odense, hvor normeringen til en demensafdeling med 130 patienter er tre ansatte i nattetimerne. Men demente skal ikke bedøves, de skal have kærlig omsorg og højt kvalificeret behandling af faguddannet personale.

– Vi har stillet en række spørgsmål til sundhedsministeren og kalder nu ministeren i samråd. Vi vil gerne høre ministerens svar på, hvorfor medicineringen af morfin generelt er så omfattende i forhold til de ældre, men også om hvorfor så mange sårbare ældre får de her morfinplastre når man i andre lande specifikt fraråder at bruge dem?

Fakta

Knap 70.-90.000 danskere lider af demens, og 400.000 er pårørende til et menneske med en demenssygdom.

Undersøgelsen “Frequent use of opioids in patients with dementia and nursing home residents

-– A study of the entire elderly population of Denmark” af Christina Jensen-Dahms et al. viser, at 20 % af plejehjemsbeboere med demens (og 10% af hjemmeboende demente) modtager behandling med morfinplastre i løbet af et år, på trods af at både de engelske og amerikanske sundhedsmyndigheder fraråder brugen af plastrene. Det gælder især over for de ældste og patienter med kognitiv svækkelse da de er mest udsatte i forhold til alvorlige bivirkninger eller dødsfald.

Antallet af hjemmeboende demente, der har modtaget opioider i løbet af et år, er omtrent dobbelt så stort herhjemme som i Sverige (14,3% mod DK 27,5%) og over syv gange større end i Finland(3,6% mod DK 27,5%).

Forbruget af morfika hos demente (hjemmeboende og på plejehjem) er steget med 33 procent fra 2000 til 2010 (fra 24% – 32%)