Husk demens på finansloven

Regeringen er kommet med et storstilet sundhedsudspil, som har mange gode intentioner. Men der står ikke noget om den voksende udfordring i form af stadig flere borgere, der rammes af demens. Det vil Enhedslisten nu gøre noget ved, med et udspil til Finanslov 2015.

Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen siger:

– I et rigt samfund som det danske kan det ikke passe, at vi ikke kan sikre vores ældre rimelige vilkår. Det er den generation, der har skabt vores velfærdssamfund, og de fortjener en anstændig behandling. Det handler om værdighed, også for mennesker med demens.

– Virkeligheden er desværre helt anderledes, på baggrund af de mange nedskæringer, ikke mindst på ældreområdet. Det er ubærligt, at høre om ældre, der må gå med fyldte bleer eller blive overbehandlet med morfinplastre, fordi der ikke er tid pleje og omsorg. Det skal der gøres noget ved på finansloven for 2015

– Det handler også om mere hjælp til de pårørende. Det er hårdt at være pårørende til en person med demens. Det er helt urimeligt, hvis man vil pålægge de pårørende mere ansvar for behandling og pleje af den demente. De skal tværtimod have hjælp til netop at være pårørende.

Finn Sørensen
MF Enhedslisten
Socialordfører

Baggrund:

Enhedslisten foreslår blandt andet at der indføres nationale regler, der sikrer at der er en døgnbemanding på plejeboliger på mindst to personer med den relevante uddannelse, ligesom sundhedsfagligt personale med særlige kvalifikationer, skal være tilknyttet alle plejeboliger på ugebasis. Der skal også laves en plan for indretning og bygning af demensboliger, og de pårørende skal have mere hjælp til at være pårørende.

Læs Enhedslistens udspil her
Enhedslistens udspil kommer samme dag, som en række organisationer, samlet i Demensalliancen holder topmøde.