Skandale at fattigdommen stiger

Det er skandale, at regeringen ikke har gjort noget effektivt for at bekæmpe fattigdom. Unicef er netop kommet med en rapport, som viser, at der er 13.000 flere fattige børn end i 2008, og at Danmark halter langt bagud når det gælder fattigdomsbekæmpelse. Se min udtalelse i den anledning.

Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen siger

– Det er en skandale, at vi efter 3 år med en socialdemokratisk ledet regering må konstatere, at der ikke er gjort noget effektivt for at bekæmpe fattigdom, men at Danmark halter langt bagud, hvad det angår.

– Det er som om regeringen har glemt sin egen målsætning om at mindske ulighed og fattigdom. I stedet har den prioriteret at gennemføre reformer, som skaber mere fattigdom og ulighed – skattelettelser til de velbjergede, betalt af de arbejdsløse og de langtidssyge, gennem hårdhændede reformer af dagpenge, førtidspension og kontanthjælp.

– Men regeringen kan nå det endnu. De aktuelle finanslovsforhandlinger skal bruges til at forbedre vilkårene for fattige familier, og til at skabe jobs og tryghed for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, så vi forhindrer at endnu flere havner i fattigdom. Jeg opfordrer indtrængende regeringen til at tage sin egen målsætning alvorligt.