Minister skal i samråd om børnecheck

EL: Minister i samråd om børnecheck.

Skatteminster Benny Engelbrecht opgiver at samle et flertal for sit lovforslag om børnecheck til udlændinge. Enhedslisten mener det er utåleligt, at EU får lov at diktere, hvordan regeringen administrerer, og kalder ministeren i samråd.

Finn Sørensen, Enhedslistens ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik siger:

– Benny Engelbrecht har ikke gjort noget seriøst forsøg på at samle et flertal bag sit lovforslag Han havde muligheden i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, men vi hørte ikke en lyd om børnecheck i den forbindelse. Han er åbenbart ligeglad med, at regeringen administrerer i strid med en dansk lov. For ham er EU-lovgivning vigtigere end alt andet. Det vidner ærlig talt om manglende respekt for det arbejde vi laver i folketinget.

– Enhedslistens tilbud fra foråret står ved magt. Vi vil stadig hjælpe regeringen igennem med deres forslag, hvis de vil være med til en markant styrkelse af kampen mod social dumping. Det kan for eks. være at pålæg om overenskomstmæssige vilkår i alle offentlige kontrakter med private virksomheder. Det kan også være lovgivning om kædeansvar, eller ordentlig beskyttelse af lønmodtagerne ved udlicitering.

– Hvis regeringen ikke vil lave en aftale, må vi stå fast på det lovforslag vi selv fremsatte. EU skal ikke blande sig i danske velfærdsregler. Udenlandske arbejdere skal have samme rettigheder som danske lønmodtagere, hvis de opfylder samme pligter. Men det har aldrig været meningen med børnechecken, at den skulle sendes ud af landet. Og det er, hvad der står i den gældende lovtekst.

Samrådsspørgsmål: Ministeren bedes redegøre for, hvad han har gjort for at bringe overensstemmelse mellem dansk lovgivning og sin administration af børnechecken og dansk lovgivning, samt hvorfor ministeren accepterer, at EU skal diktere reglerne for den danske børnecheck