Nyt refusionssystem er hamrende asocialt

Regeringen har netop indgået aftale med DF, V og K om et nyt refusionssystem. Det er hamrende asocialt, for det betyder at kommunerne fremover kommer til at betale en endnu større del af ydelserne til langtidsarbejdsløse- og syge, hvilket vil føre til en endnu håredere kurs over for disse mennesker. Her er min pressemeddelelse om aftalen, der er offentliggjort 1. februar 2015 kl. 10.00.

Enhedslisten mener, at regeringens forlig med DF; V og K vil presse kommunerne til en endnu hårdere kurs over for arbejdsløse og langtidssyge

Enhedslistens social- og kommunalordfører Finn Sørensen siger:

– Den omlægning af refusionssystemet, som regeringen har aftalt med DF, V og K er hamrende asocial. Formålet er at øge kommunernes “økonomiske incitament” til at få de arbejdsløse og de syge hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Men hvad skal man stille op på Lolland eller mange andre kommuner, hvor der er mange langtidsledige og – syge, men ikke noget arbejdsmarkedet, der kan eller vil rumme dem?

– Det er fint, at indføre en ensartet refusionsprocent på sociale ydelser. Men efter et år skal kommunen selv dække 80 % af udgifterne til de arbejdsløse og de langtidssyge. Det kan kun føre til, at kommunerne i endnu højere grad siger nej til førtidspension, stopper sygedagpenge, sparer på ressourceforløb og kontanthjælp.

– Tankegangen bag omlægningen af refusionssystemet er lige så forkvaklet, som bag regeringens og højrefløjens arbejdsmarkedspolitik i øvrigt. Den oser af mistillid til de arbejdsløse og de syge, som nok ikke gider arbejde eller blive raske, og af mistillid til kommunerne, som man åbenbart ikke tror på, gerne vil hjælpe borgerne til at få et job eller blive raske.

Læs om aftalen mellem regeringen, DF, V og K her