Mange kommuner brød lov om gensidig forsørgerpligt

Avisen.dk fortæller i dag, at en række kommuner må tilbagebetale kontanthjælp, fordi de ikke har overholdt loven i forbindelse med gensidig forsørgerpligt. Enhedslisten kræver redegørelse af beskæftigelsesministeren. Her er min pressemeddelelse:

– Det er en skandale, at så mange kommuner ikke har overholdt loven, da de modregnede i kontanthjælpen for samleverens indtægt. Det har ramt masser af mennesker, som ikke har for meget at rutte med i forvejen. Det er noget sjusk, og det tyder på at man ikke tager disse menneskers svære situation alvorligt.

– Vi har indtryk af, at det er foregået i rigtig mange kommuner, og at det måske stadig foregår. Jeg har derfor bedt ministeren indskærpe reglerne over for kommunerne. Det mente han, at han havde gjort, og ville derfor ikke foretage sig yderligere i sagen. Det tyder heller ikke på den store interesse fra ministerens side. Det kan ikke være rigtigt, at kommuner og minister på denne måde ringeagter kontanthjælpsmodtageres svære situation.

– Jeg har spurgt ministeren om han vil indhente en redegørelse fra Ankestyrelsen om hvad Ankestyrelsen har gjort for at indskærpe reglerne over for kommunerne, og følge op på om de overholder dem. Når jeg har fået den, må vi se på, om ministerens vejledninger har været i orden, og om der er andre end den enkelte kommune der har ansvaret i denne sag.

Finn Sørensens spørgsmål til ministeren

Avisen.dk om tilbagebetaling af kontanthjælp