USA skal betale husleje for Thulebasen

Efter afgørelsen af klagesagen om servicekontrakten på Thule basen, kræver Enhedslisten genforhandling af aftalen om USA´s tilstedeværelse. Enhedslisten støtter det grønlandske krav om at USA betaler husleje, hvis de skal have lov at benytte basen.

– Som frygtet fik det amerikanske skuffeselskab Exelis Services A/S medhold i den amerikanske klageret. Det bekræfter desværre vores vurdering af, at det var en elendig aftale, den danske regering indgik med USA om vedligeholdelse af Thulebasen i december 2013.

– Det er en alvorlig situation for den grønlandske landskasse, der risikerer at miste omkring 200 mio. kr. om året. Exelis Services A/S bedyrer ganske vist i en pressemeddelelse, at de vil tage hensyn til de grønlandske ønsker om arbejdspladser, praktikpladser og skat. Men faktum er, at Exelis har tilbudt at vedligeholde basen for ca. det halve af, hvad det hidtil har kostet. Det skyldes sandsynligvis at en række opgaver flyttes til USA, stik imod ånden i aftalerne.

– Den danske regering må nu træde i karakter og slå i bordet over for USA. Enhedslisten mener dybest set ikke USA skal have en base i Grønland. Men det mindste man kan forlange er, at de betaler husleje, hvis de skal have lov at bruge den. Det har den grønlandske landsstyreformand krævet, og det støtter Enhedslisten.

 

Pressemeddelelse fra Exelis Services A/S