Ros til Lidegaard for at stille krav til USA

Enhedslisten roser Udenrigsminister Martin Lidegaard for at kræve udbudsprocessen på Thule Air Base sat i bero.

Enhedslistens grønlandsordfører Finn Sørensen siger:

– Det er rigtig godt, at udenrigsministeren har bedt USA om at stoppe udbudsprocessen i Thule Air Base, indtil der er fundet en tilfredsstillende løsning. Det var nøjagtigt hvad Enhedslisten, sammen med en række andre partier, opfordrede udenrigsministeren til i går.

– Det har lige siden valget af det amerikanske skuffeselskab stået klart, at USAF handlede i strid med ånden i aftalerne mellem Rigsfællesskabet og USA, når de lod et amerikansk skuffeselskab deltage i udbudsrunden, og oven i købet få lov til at vinde den. Derfor er det helt indlysende, at processen skal sættes i bero.

– Udenrigsministeriets håndtering af sagen har indtil nu langt fra været tilfredsstillende. Men med det skridt, som udenrigsministeren tager nu, er der håb om at vi kan komme tilbage på sporet og sikre, at Grønland får det samme udbytte af Thulebasen, som de hidtil har haft. Folketinget har i hvert fald besluttet, at det er den opgave Udenrigsministeren skal løse, og det vil vi selvfølgelig bakke ham fuldt og helt op i.

Folketingets vedtagelse af 22. januar 2015: “Folketinget opfordrer regeringen til (1) at sikre at servicekontrakthaveren ved Pituffik fortsat vedbliver med at være dansk/grønlandsk, (2) at arbejde for at sikre Grønland størst muligt afkast af amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland i form af lærerpladser, beskæftigelsesmuligheder, samt skatteindtægter og (3) at sikre at der ikke fremadrettet kan opstå tvivl om krav og kriterier.”