Gensidig forsørgerpligt: Skandalen vokser

En række kommuner betaler 20 mio. kr. tilbage til kontanthjælpsmodtagere, som ulovligt er trukket for gensidig forsørgerpligt I 2014. Det er kun toppen af isbjerget, mener Enhedslisten, der har trukket beskæftigelsesministeren i samråd 17. april. Partiet vil have en fuldstændig kulegravning af sagen.

– Kommunernes håndtering af sagerne om gensidig forsørgerpligt tegner et rystende billede af lovbrud og sjusk. Det stinker langt væk af manglende respekt for kontanthjælpsmodtageres retssikkerhed. Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer har gjort et kæmpe arbejde for at råbe den enkelte kommune op, men alt for mange kommuner hænger stadig i bremsen.

– Vores opgørelse af antal sager og skyldige beløb er kun toppen af isbjerget. Hvis de kommuner, hvor vi kender antal sager og beløb, er repræsentative, så skal der tilbagebetales mere end 200 mio. kroner til kontanthjælpsmodtagere for 2014. Det er en kæmpe forvaltningsmæssig skandale.

– Der er ingen tvivl om, at det er kommunernes ansvar at overholde loven. Men ministeren har det overordnede ansvar. På samrådet i morgen vil jeg kræve, at ministeren stiller sig i spidsen for en fuldstændig kulegravning af denne sag. Hver eneste kontanthjælpsmodtager skal have gennemgået sin sag, og pengene skal betales tilbagem til dem, der uberettiget er blevet trukket.

Baggrund:

Loven om gensidig forsørgerpligt trådte i kraft 1. januar 2014. Allerede i begyndelsen af 2014 kom der en række klager over ulovlige afgørelser. Sagen er rejst af Enhedslisten i 74 kommuner. Der er kun konkret opgørelse over antal sager fra 17 kommuner, men disse 17 kommuner står tilsammen for 4201 sager. 21 kommuner gennemgår sager og/eller er i gang med at tilbagebetale. De skyldige beløb kendes dog kun for 8 kommuner, som tilbagebetaler et samlet beløb på 19.2 mio. kroner. Det virkelige antal sager og det skyldige beløb til borgerne er uden tvivl langt større. Hvis de 8 kommuner er repræsentative for alle kommuner, løber den samlede efterbetaling op i ca. 240 mio. kroner. Det svarer til mere end 2/3 af den forventede besparelse i 2014 på 301 mio. kr.

Samrådet om kommunernes håndtering af sagerne om gensidig forsørgerpligt finder sted fredag d. 17. april. Læs dagsorden og spørgsmål her

Læs Enhedslistens gennemgang af hele sagen og opgørelsen over sagerne i kommunerne her

Bilag Størrelse
Gensidig forsørgerpligt – sagen skridt for skridt.pdf 89.07 kB