Regeringen har svigtet ulighedsmål

Onsdag d. 21. maj offentliggjorde regeringen den årlige fattigdomsredegørelse. Den viser et lille fald i antallet af fattige børn, men en svag stigning i det samlede antal økonomisk fattige og at uligheden som sådan er vokset. Enhedslisten mener, det er et sørgerligt resultat for en regering, der vil måles på, om den er i stand til at mindske ulighed og fattigdom.

Enhedslisten glæder sig over, at der er færre børn, der lever i økonomisk fattigdom, men mener ikke, regeringen har noget at prale af med hensyn til at efterleve sin egen målsætning om at mindske ulighed og fattigdom. Tværtimod, siger Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen, som hæfter sig ved at den generelle ulighed er steget under SF-SR regeringen, og at konsekvensen af de mest ulighedsskabende reformer, kontanthjælpsreformen og FØP- og flex-reformen, endnu ikke er medregnet.

– Det er glædeligt, at der i 2013 er færre børn, der lever i økonomisk fattigdom, selvom faldet er meget beskedent. Det er et resultat af at vi sammen med regeringen afskaffede VKO-flertallets fattigdomsydelser. Men det samlede antal økonomisk fattige er steget en smule, så der er lang vej igen, førend regeringen lever op til sin egen målsætning om at mindske ulighed og fattigdom.

– Regeringens egen redegørelse bekræfter tværtimod, at uligheden er vokset i 2013. Det skyldes ikke mindst den asociale skattereform, som regeringen og SF lavede sammen med højrefløjen. Når det ikke ser endnu værre ud med fattigdommen, er det jo fordi rapporten behændigt ikke medtager konsekvenserne af bl.a. kontanthjælpsreformen som indførte nye fattigdomsydelser for unge arbejdsløse, fordi reformen først trådte i kraft 2014.

– Vi frygter de samlede konsekvenserne af de hårdhændede reformer af dagpenge, efterløn, førtidspension-fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp. I fattigdomsredegørelsen 2014 vurderede regeringen selv, at disse reformer samlet set kan medføre ca. 10.000 flere fattige. Det er ikke så mærkeligt. Reformerne betyder, at arbejdsløse og syge mennesker kommer til at leve i årevis på ydelser som er tæt på eller under regeringens egen fattigdomsgrænse. Det er meget bekymrende at antallet af hjemløse, ikke mindst unge hjemløse, stiger.

– Vi har lavet nogle gode aftaler med regeringen, der trækker i den rigtige retning, men det er desværre langt fra tilstrækkeligt til at opveje de stramninger og nedskæringer regeringen har sammen med SF og højrefløjen. Det er et sørgeligt resultat at gå til valg på, når man har et regeringsgrundlag med en klar målsætning om at mindske ulighed og fattigdom.

– Regeringen har bestemt ikke noget at prale af. Tværtimod. Regeringen og SF har i denne valgperiode svigtet de arbejdsløse, de syge og de socialt udsatte ved at lave en række asociale reformer med højrefløjen som har øget uligheden i samfundet.

Læs også Informations omtale