Stop udlicitering af ældrepleje

Ny rapport bekræfter at det er gift for velfærd og tryghed at overlade ældrepleje til private firmaer. Se min pressemeddelelse her.

EL vil have stoppet udlicitering af ældreplejen, indtil der foreligger videnskabelig undersøgelse af myten om at de private er bedre og billigere. Samtidig skal loven om tvangsprivatisering ophæves. Baggrunden er en ny rapport om konkurser i hjemmeplejefirmaer.

Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen siger:

– FOAs rapport bekræfter, hvad vi hele tiden har sagt: Udlicitering af ældrepleje fører til dårligere velfærd. Som eksemplerne viser, så kan det medføre, at borgerne pludselig står uden hjemmehjælp, når den private leverandør går konkurs. Det påfører kommunens skatteydere store ekstraomkostninger, ligesom Lønmodtagernes Garantifond bliver belastet af udbetalinger til de ansatte, der pludselig står uden job. Det er fuldstændig urimeligt.

– Vi har længe forsøgt at trænge igennem til regeringen og de andre partier i folketinget og i kommunalbestyrelserne landet over: Nu må de forholde sig til kendsgerningerne. Det er en myte, at det er bedre og billigere at overlade ældrepleje til de private. Det forholder sig lige modsat. Privatisering og udlicitering er gift for kvalitet og tryghed i ældreplejen.

– I 2003 indførte VK regeringen og DF tvang over for kommunerne til at inddrage private leverandører i ældreplejen. Denne tvang skal ophæves. Det vil vi stille forslag om, så snart folketinget samles igen. Vi vil samtidig kræve, at der gennemføres en uvildig undersøgelse af omkostninger og konsekvenser af konkurserne. Indtil nu har socialministeren ikke kunnet svare på vores spørgsmål om det. Sidst men ikke mindst vil vi stille forslag om, at al udlicitering af ældrepleje stoppes indtil der foreligger videnskabelig dokumentation for de samlede konsekvenser for borgerne, de ansatte og kommunernes økonomi.

Se Politikens omtale af rapporten her