Ren diskrimination fra blå blok

Blå blok har foreslået optjeningskrav for udlændinges adgang til danske velfærdsydelser. Det er ren diskrimination og et forsøg på at skabe splittelse mellem danske og udenlandske arbejdere. Det er den helt forkerte løsning på et reelt problem.  

Hvis det står til de borgerlige partier, så skal udenlandske arbejdere her i landet have færre rettigheder end her boende. Det er helt forkert. Hvis de arbejder her på lige vilkår, og de lever op til de samme pligter som danske lønmodtagere, så skal de da også have de samme rettigheder. Man kan ikke kræve af folk, at de skal betale skat her i landet, og samtidig nægte dem de samme goder som andre skatteyder. De borgerliges forslag om optjening på sociale ydelser for udlændinge er ren diskrimination.

Det vil samtidig være et afgørende brud med principperne for den danske velfærdstat. Vi skal ikke have optjeningsprincipper for velfæd, det er et skråplan. Vores velfærdssystem bygger ganske enkelt på, at hvis man er skattepligtig her i landet, så har man ret til velfærdsydelser, punktum. 

Hvis de borgerliges forslag bliver ført ud i livet, vil det føre til at vi får et endnu større C-hold på arbejdsmarkedet, som ikke har nogle rettigheder, og som derfor tager til takke med en hvilken som helst løn. Det vil også gøre det endnu sværere at få dem med i fagforeningen. Men det indgår nok også i de borgerliges overvejelser. 

Det er ikke de udenlandske arbejdere der er problemet. Det er grådige danske arbejdsgivere, der ikke kan få det billigt nok, og som systematisk importerer billig arbejdskraft fra østeuropa. Der er altid en dansk bagmand bag social dumping. Problemet er også, at EU-reglerne begrænser vores mulighed for at bekæmpe social dumping.

Derfor er Enhedslisten med på kravet om en genforhandling af traktaten. Det skal bl. a. sikres, at vi får ret til at forhåndsgodkende virksomheder inden de påbegynder en opgave her i landet, så vi med det samme kan skille fårene fra bukkene. Udenlandske arbejdere er velkomne, men det skal være en forudsætning, at de har en ansættelseskontrakt, som er godkendt af en fagforening med landsdækkende repræsentativ overenskomst for det pågældende stykke arbejde.

Vi skal også sikre, at ydelser som børnecheck, børnetilskud og kørselsfradrag ikke kan misbruges af arbejdsgiverne arbejdsgivere til at trykke lønnen hos de udenlandske arbejdere. Det sikrer vi ved, at disse ydelser som hovedregel kun udbetales hvis de forbruges her i landet. Børnene skal bo her i landet. Der skal sættes en kilometergrænse, som begrænser misbrug af kørselsfradrag.

I det hele taget skal EU´s indblanding i vores social og arbejdsmarkedspolitik stoppes. Vi skal have rullet EU-Domstolens indgreb i konfliktretten tilbage, så vi kan stille de samme krav om løn- og ansættelsesvilkår til udenlandske virksomheder, som vi kan til danske.

Alt det forudsætter et opgør med de EU-regler, som sætter fri bevægelighed højere end hensynet til faglige og sociale rettigheder og landenes ret til selv at bestemme regler for overenskomster og velfærdsydelser. De borgerlige vil blive testet på om de reelt er interesseret i at udfordre EU på disse punkter, eller om de kun vil kritisere EU, når det kan bruges til at skabe splid mellem danske og udenlandske arbejdere, til gavn for arbejdsgiverne.