Undersøgelse af plejehjem skal fremskyndes

Enhedslisten bakker plejehjemslederne op, som kræver et opgør om kvaliteten på plejehjemmene. Partiet kræver Folketingets undersøgelse af situationen på plejehjemmene fremskyndet, så der kan komme gang i forhandlinger, der efter partiets mening især skal handle om skrappe krav til normeringerne. Her er min pressemeddelelse.

– FOA´s undersøgelse bekræfter, hvad pårørende har vidst i lang tid: Det går ned at bakke med omsorgen og plejen for vores ældre. Det er ikke et værdigt liv vi byder vore ældre. De har fortjent bedre, og det er helt uacceptabelt, hvis vi vil kalde os et velfærdssamfund. Jeg er derfor helt enig med formanden for landets plejehjemsledere der siger, at der er brug for et opgør om kvaliteten af plejen af de ældre.

– I foråret tog Enhedslisten initiativ til en national undersøgelse af situationen på landets plejehjem. Det lykkedes at samle folketingets socialudvalg om en beretning, der beskriver grundlaget for undersøgelsen. Ministeren var enig, og undersøgelsen blev sat i gang. Det haster med at få den gennemført, så der kan komme gang i forhandlingerne om at løse problemerne. Jeg har derfor bedt ministeren fremskynde undersøgelsen.

– Det er ikke så svært at se, hvad der går galt. FOA´s undersøgelse bekræfter, at det er bemandingerne, det er galt med. Derfor skal der strammes gevaldigt op på kravene til bemandingerne på plejehjemmene. Det er især galt på aften- og nattevagter, hvor ansvaret overlades til en enkelt medarbejder. Det er helt uansvarligt. Men selvfølgelig skal kommunerne tilføres flere midler, så de kan leve op til kravene, ellers skærer de bare andre steder.

– Udviklingen burde ikke komme bag på nogen. Under den tidligere regering forsvandt der ca. 14.000 velfærdsjob. De andre partier i folketinget har prioriteret skattelettelser til de rige og de højtlønnede frem for velfærd, nu ser vi konsekvenserne. Derfor bliver det uden tvivl en hård kamp at sikre tilstrækkelige midler til ældreplejen. Den kan Enhedslisten ikke vinde alene. Det kræver ikke mindst, at Dansk Folkeparti vil være med til at udfordrer regeringens målsætning om nye skattelettelser.

JP´s artikel om FOAs undersøgelse  24.08.15

Socialudvalgets beretning om undersøgelse af landets plejehjem