Claus Hjorth vil ødelægge den danske model

I Jyllandsposten d.d. lægger Claus Hjorth Frederiksen op til lavere mindsteløn. Fagbevægelsen bør tage klar afstand fra trepartsforhandlinger på det grundlag. Her er min pressemeddelelse.

– Claus Hjorth Frederiksen skal holde nallerne væk fra løndannelsen. Han holder selv skåltaler om den danske model, men nu gør han hvad han kan for at underminere den. Løn og arbejdstid forhandles af fagforeninger og arbejdsgivere, det skal folketinget ikke blande sig i. I øvrigt er det det rene vrøvl, at det er den “høje” mindsteløn der holder folk væk fra arbejdsmarkedet. Det er job der mangler. Der er mangler stadig job til ca. 180.000 aktivt jobsøgende.

– Claus Hjorths virkelige dagsorden er at få presset lønningerne ned generelt. Det “ræs mod bunden” som allerede er i gang med social dumping vil han forstærke. Det bliver også et “ræs mod bunden” for det danske samfund. Vi kan og skal ikke konkurrere med lavtlønslande. Vi skal vinde på kvalitet. Det kræver massiv investering i uddannelse, men også det, vil regeringen skære på. De er godt i gang med at køre Danmark i sænk.

– Jeg må på det kraftigste advare lederne i den danske fagbevægelse om at gå i trepartsforhandlinger på det grundlag. I øjeblikket lokker regeringen med trepartsforhandlinger, hvis fagbevægelsen går med til en dårlig dagpengeaftale, hvor eventuelle mindre forbedringer skal betales af de arbejdsløse selv. Der er ikke nogen fremtid i nogle af delene, og det bør fagbevægelsen give Claus Hjorth klar besked om her og nu – ellers tromler han videre, og lønmodtagerne bliver kørt over.