Minister skal forklare fejl i kontanthjælpssager

Ankestyrelsen har offentliggjort en praksisundersøgelse af kommunernes sanktioner mod kontanthjælpsmodtagere. Kun halvdelen af sagerne er afgjort efter reglerne, en fjerdedel er direkte forkerte og den sidste fjerdel mangler dokumentation. Det tyder på at der sanktioneres helt vilkårligt. Enhedslisten vil have ministeren til at redegøre for problemet. Her er min pressemeddelelse.

– Det er dybt bekymrende, at kommunerne har fejl og mangler i halvdelen af sager, hvor de helt eller delvis har frataget mennesker deres forsørgelsesgrundlag. Det er altså mennesker vi taler om, vel at mærke udsatte mennesker, der ikke er i stand til at forsørge sig selv, ofte på grund af langvarig arbejdsløshed og sygdom. Det er især bekymrende, fordi kontanthjælpsreformen indeholdt nogle alvorlige stramninger af sanktionerne og noget tyder altså på at kommunerne straffer folk helt vilkårligt.

– Ankestyrelsens undersøgelse er endnu et eksempel på, at kommunerne ikke tager kontanthjælpsmodtageres retssikkerhed særlig alvorligt. Det er et indtryk vi også har fået af de mange ulovlige afgørelser om gensidig forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere. Her har KL direkte indrømmet, at der ikke er tradition for skriftlighed i afgørelser om kontanthjælp, og det problem peger Ankestyrelsen også på i den aktuelle undersøgelse.

– Det er fint at ministeren tager afstand fra fejlene i kommunerne og at han nu vil sørge for at indskærpe reglerne og udsende en ny vejledning. Men han må også forholde sig til kritikken fra kommunerne om, at reglerne er svære at administrere, og til FTF´s opfordring til at undersøge, hvorfor der er så mange fejl. Jeg vil afkræve ministeren en redegørelse for det. Jeg vil også have en redegørelse for, hvordan stramningerne af sanktionsreglerne har ramt udsatte borgere.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse