Stop køen ved håndvasken

Enhedslisten har kaldt beskæftigelsesministeren i samråd 20. oktober, for at få ham til at forholde sig til virkeligheden. Reformen af førtidspension og fleksjob gør ikke de syge raske, og skaffer dem ikke i job. Overlæger advarer om, at ressourceforløb gør de syge mere syge. Forligspartierne skal holde op med at stå i kø ved håndvasken. Det er loven, det er galt med. Her er min pressemeddelelse.

– Indtil nu har det været umuligt at få beskæftigelsesministeren – både den nuværende og hans forgængere – til at forholde sig konsekvenserne af reformen af førtidspension og fleksjob. Nu viser ministerens egne tal, at reformen ikke lever op til de gyldne løfter om, at de syge ville blive raske og komme i ordinær beskæftigelse, hvis de kom i ressourceforløb i stedet for at få førtidspension. Nu må ministeren forholde sig til virkeligheden, derfor har jeg indkaldt ham i samråd.

– Samrådet er blevet endnu mere aktuelt, efter at overlæger på arbejdsmedicinske klinikker advarer imod ressourceforløbene, fordi de ofte gør syge mennesker endnu mere syge. Det svarer fuldstændig til de mange gribende beretninger, vi som medlemmer af beskæftigelsesudvalget får fra de borgere det går ud over. Det svarer også til, hvad fagforeningernes socialrådgivere fortæller os om deres forgæves kamp med kommunerne, for at sikre de syge medlemmer en værdig behandling. Det er hårdt at høre, hvordan syge mennesker bliver behandlet i dagens Danmark.

– Indtil nu har forligspartierne bag reformen stået i kø ved håndvasken. De har lagt alt ansvaret over på kommunerne, som efter deres mening ikke lever op til lovens intentioner. Den snak må stoppe nu. Ankestyrelsen har i sin praksisundersøgelse i maj måned 2015 klart sagt, at kommunerne generelt følger loven, bortset fra at Ankestyrelsen mener, at kommunerne er for flinke! De skal i endnu højere grad sende alvorligt syge mennesker i ressourceforløb, arbejdsprøvninger og fleksjob af ganske få minutters varighed om ugen. Konklusionen må efterhånden være klar for de fleste: Det er loven, det er galt med, den skal laves om!

Se dagsorden for samråd her

Se resultaterne af afsluttede ressourceforløb her

Se samrådsspørgsmål og svar på skriftlige spørgsmål her

Ressourceforløb gjorde Kim mere syg

Overlæger slår alarm

Nordjyske Stiftstidende: Reform i hård modvind

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension maj 2015