Kære Harald: Er det trygt? Er det refærdigt?

Jeg har fornøjelsen af at deltage i LO´s kongres i Ålborg i disse dage. Her er min tak til Harald for invitationen, og et par spørgsmål, som jeg håber at kongressen vil diskutere. 

Tusind tak for invitationen til at overvære LO kongressen i Ålborg d. 25. – 27. oktober. Jeg har glædet mig rigtig meget til at møde gamle kolleger (forhåbentlig også nogle unge!), og høre hvordan I har det, og hvordan I takler de store udfordringer fagbevægelsen står over for i disse år.

Jeg er især spændt på debatten om det dagpengeforlig, som Venstre, Socialdemokrater og Dansk Folkeparti netop har indgået.

Du har udtalt, at nu har vi fået et mere fleksibelt og retfærdigt dagpengesystem. Det forstår jeg ikke simpelt hen ikke!

Jeg anerkender, at der er nogle forbedringer, som vil gøre det muligt at forlænge dagpengeperioden i op til et år, for de som er så heldige at nå et halvt års arbejde, andre må nøjes med mindre eller ingenting. Det er også fint, at dagpengeretten skal forbruges i timer i stedet for i uger.

Men er det virkelig retfærdigt, at de arbejdsløse selv skal betale regningen? Alle ledige kan risikere at miste 3 dages dagpenge om året, svarende til mindst 2.500 kr. Og nyuddannede risikerer at miste 22.500 om året.

Jeg synes egentlig du sagde det meget godt på pressemødet 19. oktober, da dagpengekommissionen fremlagde sin rapport: Det er ikke rimeligt, at de arbejdsløse skal rydde op efter det lort, som V, K og Dansk Folkeparti lavede i 2010, sagde du. Konklusionen må være, at der skal tilføres væsentligt flere penge, således at regningen ikke havner hos de ledige, hverken helt eller delvist. De har allerede betalt rigeligt.

Jeg håber også, at I på kongressen vil spørge jer selv, om opgaven nu er løst. Mere end 60.000 har mistet deres dagpengeret siden 2013. 40 % af dem er enten på kontanthjælp, arbejdsmarkedsydelse eller uden forsørgelse. I øjeblikket mister 1000 om måneden deres dagpengeret, svarende til 12.000 på årsplan. Ifølge forligspartierne vil deres løsning føre til at 2000 færre vil miste dagpengeret, så regnestykket er nemt – og skræmmende!

Hertil kommer, at de midlertidige lappeløsninger vi lavede sammen med den tidligere regering udløber. A-kassernes Samvirke oplyser, at i øjeblikket mister 200 om ugen retten til arbejdsmarkedsydelse – om ugen! Heraf vil 70 % ikke være berettiget til kontanthjælp på grund af ægtefællens indtægt. Alene i år vil mere end 5000 havne i den situation.

Er opgaven så løst? Er det trygt? Er det retfærdigt?

Og hvad betyder det for fagbevægelsens fremtid? Hele denne kamp om dagpengene handler jo ikke kun om vilkårene for den enkelte lønmodtager, som bliver ramt af ledighed. Det kan ramme os alle! Derfor handler det jo til syvende og sidst om fagbevægelsens styrke. Hvis alle er hunderæd for at blive fyret, så har solidariteten trange vilkår.

For nylig blev der offentliggjort en stor undersøgelse af hvordan lønmodtagerne oplever situationen. De mener, at der er mere brug for fagbevægelsen end nogensinde før. De mener også at fagbevægelsen skal træde mere i karakter, når det drejer sig om at forsvare medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. Det er nok en god melding at have i baghovedet, når man skal forholde sig til det indgåede dagpengeforlig.

Til slut vil jeg ønske dig og alle en god kongres. Jeg glæder mig til at høre debatten, men vil selvfølgelig ærgre mig over, at jeg ikke som før i tiden kan deltage i den fra talerstolen.

Med kammeratlig hilsen

Finn Sørensen
Medlem af Folketinget og af 3F
Arbejdsmarkedsordfører