Ubrugelig løsning fra dagpengekommission

DR Nyheder har løftet sløret for dagpengekommissionens anbefalinger. Enhedslisten afviser, at der kan skabes et trygt dagpengesystem på det grundlag. Partiet indkalder til forespørgselsdebat for at sikre flertal for flere midler til en solidarisk løsning.

– Dagpengekommissionens rapport bekræfter at man ikke kan få et bedre dagpengesystem for de samme penge. Der er nogle mindre forbedringer, som vil medføre at nogle mister dagpengeret lidt senere end de ellers ville have gjort, men der er ingen brugbare svar til de mange tusinde, der allerede har mistet deres dagpengeret, og de op til ca. 10.000 der i flg. kommissionens beregninger vil miste dagpengene fremover.

– Det er fuldstændig urimeligt, at de arbejdsløse selv skal betale for disse mindre forbedringer. De har allerede betalt rigeligt gennem væsentlig indtægtsnedgang. I det hele taget bygger kommissionens anbefalinger på usolidariske løsninger, der efterlader de ledige, som der ikke er job til, på perronen. Det kan ikke være rigtigt, at de ledige selv skal rydde op efter de ulykker som flertallet i folketinget har lavet, ved at gennemføre VKO-flertallets dagpengereform.

– Enhedslisten vil i Folketinget kæmpe for, at der bliver tilført midler, som kan skabe reelle løsninger, og give lønmodtagerne den tryghed de har brug for, når de bliver arbejdsløse. Enhedslisten har derfor indkaldt til en stor forespørgselsdebat, der forventes afholdt d. 30. oktober. Der er rigeligt råd til et solidarisk dagpengesystem. En god begyndelse er at tilbageføre de mere end 4 mia. kr. der spares i 2016.